Tổ chức Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XI

Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) của HĐND huyện sẽ tổ chức trong sáng ngày 24.4.2020 để bầu các chức danh của HĐND và UBND huyện.

Theo đó, kỳ họp lần này sẽ tổ chức bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo dự kiến, HĐND huyện sẽ tổ chức kỳ họp theo hình thưc trực tuyến với 02 điểm cầu tại trụ sở HĐND&UBND huyện nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Theo phương án, số lượng thành phần tham gia kỳ họp lần này ngoài 28 đại biểu chính thức, Thường trực HĐND huyện chủ trương giới hạn số lượng đại biểu khách mời để đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với việc chỉ đạo chuẩn bị đảm bảo các nội dung và các điều kiện tại kỳ họp, việc tổ chức kỳ họp trực tuyến phải đảm bảo tính nghiêm túc, công khai, dân chủ và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.

Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người