Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Phú Ninh khoá XI: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 25/12/2019, kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI tiến hành thảo luận tại hội trường;Chủ tịch UBND huyện giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm; Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Theo báo cáo tổng hợp của Thư ký kỳ họp tại các tổ thảo luận vào chiều ngày 24/12, các đại biểu cơ bản thống nhất với các số liệu trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của UBND huyện. Nhiều đại biểu khẳng định, năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn đi sâu phân tích những mặt hạn chế, những khuyết điểm, tồn tại trên một số lĩnh vực; đồng thời nêu lên một số giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Những ý kiến tập trung các vấn đề trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị UBND huyện có giải pháp tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để triển khai quyết liệt các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung giải quyết các tồn tại nổi cộm theo Kết luận số 19-KL/HU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Xác định rõ các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên lĩnh vực NTM; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân đóng góp tham gia xây dựng NTM hiệu quả. Huyện sớm triển khai thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện triển khai việc phát triển chăn nuôi tập trung; Chấn chỉnh công tác thẩm định hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản.Về lĩnh vực môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhiều đại biểu quan tâm giải pháp xử lý đối với tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi trong khu dân cư; Hỗ trợ kinh phí đo đạc, cấp giấy CNQSDĐ; Tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm triển khai việc đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu; Giải quyết phục hồi môi trường đối với các mỏ đất nguyên liệu hết thời gian khai thác; Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp cho nhân dân. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, một số ý kiến quan tâm đến giải pháp kêu gọi xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục trẻ mầm non và văn hóa thể thao; Phát huy giá trị du lịch trên địa bàn, trong đó có hồ Phú Ninh; Quản lý chặt chẽ việc khám chữa bệnh từ thiện. Tăng cường công tác chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép. Đối với báo cáo trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri, nhiều đại biểu phản ánh huyện bổ sung giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết...

HDND1

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thông tin 01 số kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019. Nổi bật, huyện nhà đã hoàn thành vượt mức 5/6 chỉ tiêu tỉnh giao, 12/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 4 chỉ tiêu hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Thu ngân sách khoảng 156 tỷ, tiếp tục tăng so với 2018. Riêng lĩnh vực kinh tế, các chỉ tiêu trọng tâm đều đạt và vượt như: tốc độ phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người... Nhiều chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt khả quan như: hộ nghèo, y tế, giáo dục, bảo hiểm... Chính các kết quả trên đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao thu nhập của người dân Phú Ninh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến các đại biểu góp ý và giải trình nhiều vấn đề được kỳ họp quan tâm. Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; đồng thời sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tiếp theo. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI, tiến tới Đại biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh đề nghị phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mới có thể bảo đảm hoàn thành tốt một khối lượng công việc lớn và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020.

Trước khi bế mạc Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tham gia cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình, nhất là nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2020; đồng thời biểu quyết, nhất trí thông qua 05 nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2020; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Điều chỉnh quy hoạch 1/2000 cụm Công nghiệp Phú Mỹ và giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý và động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND huyện; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tinh thần làm việc trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban HĐND và các cơ quan, tổ chức, địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người