Từ 15-16/7, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XI) tổ chức kỳ họp thứ 12

Trong 2 ngày 15-16/7/2019, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XI) sẽ khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, xem xét các báo cáo thường kỳ giữa năm, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Theo đó, tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ thảo luận và thông qua các nội dung về đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018, chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên đoàn Hội thẩm nhân dân; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 thị trấn Phú Thịnh, quy hoạch vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030 và quyết định, xem xét một số nội dung khác theo luật định.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người