HĐND thị trân Phú Thịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 11

Sáng 05.7, HĐND thị trấn Phú Thịnh khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế Xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND thị trấn thường xuyên giám sát UBND và các ngành liên quan thuộc UBND thị trấn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND đề ra, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2019 và Nghị quyết số 24 của HĐND huyện Phú Ninh về nhiệm vụ xây dựng phát triển thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 2017-2020. Tổng giá trị sản xuất các ngành 6 tháng đầu năm trên 389,964 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch huyện giao, đạt 57% kế hoạch HĐND thị trấn giao; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 36,192 tỷ đồng; danh thu trên lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 234,942 tỷ đồng; giá trị thương mại- dịch vụ ước đạt 118,830 tỷ đồng; xây dựng 49/65 ha cánh đồng cho thu nhập cao; giải quyết việc làm mới 60 lao động; thu ngân sách gần 04 tỷ đồng, đạt 34,1% kế hoạch huyện giao; tổng chi trên 2,8 tỷ đồng; quản lý quy hoạch, quản lý đất đai được tập trung lãnh đạo, xử lý 3 trường hợp xây dựng không đảm bảo theo quy định, cấp phép xây dựng nhà cho 27 trường hợp; chỉnh lý biến động đất đai và gia hạn quyền sử dụng đất 45 trường hợp; tập trung công tác giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại V; tham mưu HĐND huyện thông qua Nghị quyết hồ sơ đề xuất phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 2018-2020; xây dựng phương án bộ tiêu chí "Khối phố đô thị mới Tân Thịnh"...

Kỳ họp cũng thông qua báo cáo phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2018; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã 6 tháng đầu năm 2019; những ý kiến, kiến nghị của UB MTTQ Việt Nam thị trấn đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND thị trấn; và một số nội dung quan trọng khác./.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người