HĐND xã Tam An khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10

Ngày 04/7, HĐND xã Tam An khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, cùng với việc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án xây dựng KDC NTM KM An Hòa, An Thiện; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 44,55 tỷ đồng, đạt 52,83% kế hoạch năm; UBND xã Tam An đã tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tránh lây lan, bùng phát trên diện rộng. Doanh thu lĩnh vực thương mại – dịch vụ ước đạt 113,324 tỷ đồng, tỷ lệ 48,60%; tiểu thủ công nghiệp – xây dựng ước đạt 57,549 tỷ đồng, tỷ lệ 50,35% so với kế hoạch huyện giao. Thực hiện chỉnh lý biến động đất nông nghiệp khu vực dồn điền trên địa bàn toàn xã diện tích 353,5 ha với 37 mảnh bản đồ; Tập trung công tác giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, xã hội; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia; Củng cố, đôn đốc các tổ tự quản duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã sau khi sáp nhập thôn.

HDNDTA

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Tam An cũng thông qua báo cáo điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM xã giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong quá trình xây dựng NTM theo tiêu chí mới, UBND xã Tam An kiến nghị những thay đổi trong điều chỉnh quy hoạch NTM như: điều chỉnh quy hoạch các tuyến đường liên thôn ĐX 3, ĐX 4 thành các tuyến đường giao thông nông thôn, thôn xóm; điều chỉnh mở rộng đoạn tuyến ĐX 2 đi Phước An 0.8ha đất cây hằng năm; Hủy bỏ quy hoạch cụm công nghiệp Quán Rường 23ha, bổ sung quy hoạch đất thương mại dịch vụ ven quốc lộ 1A 17 ha. UBND xã Tam An cũng đề nghị đầu tư xây dựng các cầu qua suối để thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất...

Kỳ họp cũng thông qua báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018; kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã 6 tháng đầu năm và một số nội dung quan trọng khác./.

Nhất Linh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người