Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Tam Đại (khóa XII)

Ngày 02/7/2019, HĐND xã Tam Đại (khóa XII) tổ chức kỳ họp thứ 10 dưới sự chủ trì của ông Phan Đình Quế - Chủ tịch HĐND xã và ông Hồ Ngọc Dương – Phó Chủ tịch HĐND xã.

6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng lương thực Tam Đại đạt 1.270,9 tấn đạt 46,4% kế hoạch năm, tăng 34,05 tấn so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 49,21% so với kế hoạch giao. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 52,47% so với kế hoạch giao, tăng 9.443 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách đạt 83,75% so với Nghị quyết HĐND xã giao và đạt 93,85% so với huyện giao.

IMG 5722

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 đạt kết quả cao theo hướng tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Tập trung đánh giá tình hình thu - chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm và dự toán thu chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2019. Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã trong 6 tháng đầu năm 2019 và UBND xã Tam Đại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và các báo cáo trình bày tại kỳ họp.

Ông Phan Văn Tiên - Chủ tịch UBND xã Tam Đại đã giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019. Tam Đại sẽ tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Vận động nhân dân phát triển kinh tế nhất là kinh tế vườn gắn với chỉnh trang vườn nhà, trồng rừng, chăn nuôi tập trung quy mô lớn...để nâng cao đời sống. Phấn đấu đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. Giải quyết dứt điểm các tồn tại trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong đó KDC NTM kiểu mẫu tại thôn Long Khánh phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt 100% tiêu chí theo phương án ban đầu và ít nhất 60% tiêu chí theo phương án bổ sung sau khi sáp nhập. Chăm lo tốt đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội... Chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập xã (2005-2020), 45 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2020).

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Tam Đại đã biểu quyết thống nhất thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh -Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; Bổ sung dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách xã Tam Đại năm 2018.

Xuân Thùy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người