Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Ninh

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2019, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khu vực huyện Phú Ninh gồm bà Trương Thị Lộc - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Nguyễn Văn Diệu - Phó ban VH-XH HĐND tỉnh và ông Bùi Võ Quảng - Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, bà Trương Thị Lộc thay mặt Tổ đại biểu thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam, đồng thời thông tin cho cử tri một Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh như: Nghị quyết về bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ/HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chính sách hỗ trợ nâng cao mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021; Quy định mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;...

tamthanh

Tiếp xúc cử tri tại Tam Thành.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri phản ánh liên quan đến các vấn đề về ô nhiễm môi trường; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đường giao thông nông thôn; lĩnh vực điện; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ; việc cắt chế độ đối với các chức danh ở thôn;...

Cũng tại đây, đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Chương-Chủ tịch UBND xã Tam Thành đã trả lời, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam một số vấn đề khó khăn trên địa bàn huyện.

Nga Bùi

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người