Bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI

Ngày 19/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng, các báo cáo của UBND huyện đã trình; biểu quyết thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Theo báo cáo tổng hợp của Thư ký kỳ họp, tại các tổ thảo luận vào chiều ngày 18/12, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp. Nhiều ý kiến góp ý đã làm rõ thêm những vấn đề nêu ra trong các báo cáo. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới, các đại biểu đề nghị huyện nghiên cứu giải pháp để sử dụng nguồn kinh phí phòng chống lụt bão hằng năm cho các xã thường xuyên bị ảnh hưởng, quan tâm khắc phục kịp thời hậu quả sau lũ lụt, nhất là các công trình thủy lợi để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất kịp thời vụ Đông Xuân; có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã; quan tâm phân bổ kinh phí hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 35 cho địa phương để chủ động trong quản lý, sử dụng; có giải pháp cụ thể để vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; nâng cấp kênh N2b - Tam Đại. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, quy hoạch, đại biểu phản ánh tình trạng thu gom rác thải của Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam không đảm bảo, thiếu trách nhiệm, dịp tết Công ty nâng giá thu gom rác thải, đề nghị huyện can thiệp. Đề nghị huyện có hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của xã, thị trấn và các ngành đối với trình tự thực hiện hồ sơ, thủ tục khai thác quỹ đất. Hỗ trợ kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân; tổ chức đánh giá công tác quản lý các quy hoạch đã được duyệt; trả lời dứt điểm về các dự án đã được quy hoạch lâu nhưng không triển khai; quan tâm chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà văn hóa - khu thể thao, thôn... Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, có ý kiến cần rà soát, đánh giá công tác thu hút đầu tư thời gian qua, tập trung tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp, kiên quyết xử lý những doanh nghiệp kéo dài thời gian triển khai dự án; tăng cường chỉ đạo bàn giao diện tích đất các dự án đã bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân nhưng chưa triển khai hoặc nằm ngoài quy hoạch dự án; mặt đường ĐT 615 sau khi nâng cấp đã xuống cấp nhanh, đề nghị huyện kiểm tra, kiến nghị tỉnh xử lý. Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được nhiều đại biểu quan tâm, kiến nghị chỉ đạo chú ý tuyên truyền vận động, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; có giải pháp cụ thể để thoát nghèo đối với từng hộ nghèo, hỗ trợ 30% đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo chậm. Nhiều đại biểu phản ánh việc hướng dẫn địa phương thanh lý tài sản trên đất để tổ chức khai thác quỹ đất. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp nhưng lực lượng công an của địa phương mỏng, đề nghị có giải pháp để tăng cường, đẩy mạnh... Năm 2019, nhiều ý kiến đề nghị huyện có giải pháp để thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu/năm. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án khai thác quỹ đất; có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài, trong đó chú ý gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu theo lĩnh vực phụ trách; Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp Trụ sở làm việc các địa phương đã xuống cấp nặng...

hdnd lan 2

 Đ/c Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp.

Đối với Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện đến năm học 2020-2021, nhiều đại biểu đề nghị huyện xem xét, đánh giá ảnh hưởng của việc sáp nhập trường đến nhân dân, tham vấn ý kiến của nhân dân trước khi đề ra chủ trương. Cụ thể là việc cân nhắc một số yếu tố về dân số, địa hình, diện tích, số lượng học sinh... Bên cạnh đó, một số cơ sở mới huy động đầu tư, bây giờ sáp nhập, bỏ điểm trường gây lãng phí, cần có giải pháp quản lý cơ sở vật chất tại các cơ sở lẻ sau khi sáp nhập, đối với những giáo viên dôi dư sau khi sắp xếp; chỉ đạo cụ thể cho các ngành chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền...

Về dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019, huyện cần làm rõ căn cứ pháp lý quy định phân chia tỷ lệ thu lãi ròng từ tiền sử dụng đất các dự án do xã, thị trấn hoặc huyện làm chủ đầu tư. Hỗ trợ lại 30% lãi ròng đối với các dự án khai thác quỹ đất thực hiện trên địa bàn xã là quá thấp, đề nghị xem xét; bổ sung kinh phí trả nợ các công trình xây dựng cơ bản trên lĩnh vực văn hóa, thể thao đã hoàn thành...

Cũng tại nội dung làm việc ngày 19/12, đ/c Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm. Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thống nhất thông qua các Nghị quyết: Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội, An ninh-Quốc phòng năm 2019; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Nghị quyết về sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện đến năm học 2020-2021.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI đã kết thúc. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 đã được thống nhất quyết nghị. Trước mắt, UBND huyện sớm giao kế hoạch năm 2019 cho các ngành, địa phương để kịp thời triển khai thực hiện; tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ; chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân và các điều kiện thiết yếu để chuẩn bị nhân dân vui Tết, đón xuân 2019. Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tăng cường đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở các địa phương; UBMTTQVN huyện và các đoàn thể tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người