Phân bổ kinh phí thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện NTM đến năm 2020

Sáng ngày 31/10/2018, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XI nhằm thảo luận và thông qua danh mục dự án các công trình đầu tư đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020.

hd1

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI

UBND huyện đã được HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất hỗ trợ 70 tỷ đồng để đầu tư duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã tổ chức rà soát kế hoạch, đánh giá hiện trạng và nhu cầu đầu tư, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm mục tiêu duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020. Theo kế hoạch, huyện tập trung duy trì, nâng chuẩn 9 tiêu chí cụ thể gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục; sản xuất, môi trường, an ninh – trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo. Tổng kế hoạch vốn thực hiện là 123,40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 70 tỷ đồng, ngân sách huyện 41,32 tỷ đồng, vốn lồng ghép của tỉnh 9,36 tỷ đồng.

hd23

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các danh mục thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, vốn đầu tư... Các đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ kinh phí thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người