Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI

Ngày 27/9/2018, Thường trực HĐND huyện khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 9 để thảo luận và thông qua các nội dung về Quy hoạch vùng huyện Phú Ninh đến năm 2020 và đến năm 2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Quy hoạch 1/500 cụm công nghiệp Chợ Lò, xã Tam Thái giai đoạn 2 và xem xét 01 số nội dung khác theo luật định.

Theo báo cáo, năm 2006, đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Cụm công nghiệp Chợ Lò được UNBD huyện Phú Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 đã đáp ứng được nhu cầu phát triển chung của huyện. Tuy nhiên, hiện nay mặt bằng sạch tại Cụm công nghiệp Chợ Lò còn rất ít, trong khi đó nhu cầu các Nhà đầu tư ngày một nhiều nên việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Chợ Lò giai đoạn 2 là rất cần thiết và cấp bách, đồng thời làm cơ sở để quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương thời gian đến. Khu vực lập Quy hoạch chi tiết giai đoạn 2 thuộc thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái. Tổng diện tích nghiên cứu là 145.794m2. Kinh phí dự toán khoản 26,77 tỷ đồng và sẽ có 37 hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, trong đó 2 hộ giải tỏa trắng với 144.184m2 diện tích đền bù, kinh phí gần 17,7 tỷ đồng.

hdnd1

Quang cảnh Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI

Đối với việc quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2020 và 2030, báo cáo trình tại kỳ họp nêu rõ: Những năm qua, Phú Ninh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đưa sự nghiệp xây dựng, đổi mới của huyện đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bước đầu hình thành một số đề án, quy hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý còn tồn tại một số bất cập; thông qua rà soát, khớp nối, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn huyện, quy hoạch vùng huyện Phú Ninh sẽ cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội trên địa bàn. Định hướng, huyện Phú Ninh sẽ chia thành 2 phân vùng phát triển, ranh giới cơ bản theo tuyến kênh chính Bắc Phú Ninh. Cụ thể, vùng Đông, diện tích khoảng 93 km2 (chiếm 36%) gồm: thị trấn Phú Thịnh, các xã Tam An, Tam Đàn, Tam Phước, Tam Thái; thôn Phước Thượng, Trung Đàn, Đại Hanh, Đại An – xã Tam Đại; thôn Khánh An, Đàn Trung, Cây Sanh, Kỳ Tân – xã Tam Dân; thôn Vĩnh Qúy – xã Tam Vinh; thôn Tam An – xã Tam Lộc; các thôn của xã Tam Thành trừ Lộc Yên. Định hướng phát triển chính là "Thương mại và dịch vụ - Công nghiệp –Nông nghiệp theo hướng công nghệ cao". Vùng Tây, diện tích tự nhiên 162 km2 (chiếm 64%), gồm: xã Tam Lãnh và các thôn còn lại của các xã Tam Đại, Tam Dân, Tam Vinh, Tam Lộc, thôn Lộc Yên xã Tam Thành. Định hướng phát triển chính là "Du lịch - Lâm nghiệp – Chăn nuôi tập trung – Vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp".

hdnd2b

Thừa ủy quyền của UBND huyện, ông Nguyễn Thông Vũ – Trưởng phòng KT-HT trình bày tờ trình thông qua Quy hoạch vùng huyện Phú Ninh đến năm 2020 và đến năm 2030.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện cũng đã trình bày tại kỳ họp về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Năm 2019, toàn huyện có 143 danh mục công trình, dự án nhu cầu sử dụng đất với diện tích 460,18 ha; gồm 02 công trình quốc phòng, an ninh, diện tích đề nghị thu hồi 3,83 ha. 01 công trình do Thủ tướng Chính phủ chấp nhận, quyết định đầu tư phải thu hồi đất. 108 công trình thu hồi đất phải thông qua HĐND tỉnh với 237,43 ha diện tích đề nghị thu hồi đất; 33 danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích 221,49 ha.

hdnd3b

Chủ tọa kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI

Tại kỳ họp, các đại biểu đánh giá cao các báo cáo, quy hoạch do UBND huyện đã trình, bám sát quy định, xây dựng khoa học và chất lượng. Đi sâu vào phân tích các vấn đề cụ thể, một số đại biểu đề nghị việc quy hoạch cụm công nghiệp Chợ Lò, xã Tam Thái giai đoạn 2 cần chú ý công tác môi trường, hệ thống thoát nước thải sau khi xử lý và giải pháp đầu tư hệ thống mương thoát nước phần hạ lưu cụm công nghiệp, khu tái định cư Chợ Lò; nguồn vốn, phương thức đầu tư. Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2019, đề nghị đẩy nhanh việc thực hiện các công trình đang triển khai đã được đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018; cân nhắc đề xuất đối với những danh mục chưa có văn bản pháp lý, chưa đảm bảo các quy định, bổ sung văn bản chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình đăng ký kế hoạch năm 2019 nhằm đảm bảo cơ sở trình HĐND tỉnh thông qua... Ngoài ra, các đại biểu HĐND huyện đã tham gia ý kiến về báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp lần thứ 9, các giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn lại của năm 2018 và nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2018 từ nguồn kinh phí sử dụng nông nghiệp... Trước những ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo giải trình làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm.

Trên tinh thần dân chủ, thắng thắn tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết của HĐND.

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI đã thành công tốt đẹp.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người