HĐND tỉnh Quảng Nam giám sát công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2015-2018

Ngày 11/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế & ngân sách HĐND tỉnh dẫn đầu có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Phú Ninh về công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2015 - 2018. Cùng dự có ông Phan Thanh Thám – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Đạo – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban liên quan của huyện.

hd1

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh tại huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Ninh, từ năm 2015 đến cuối tháng 6/2018 địa phương đã bố trí hơn 108,9 tỷ đồng đầu tư thi công kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 76 tỷ đồng và đối ứng của ngân sách huyện hơn 25,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên chủ yếu ưu tiên nâng cấp, sửa chữa hệ thống đập dâng và trạm bơm điện, kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế...

hd2

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát thực tế.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Phú Ninh đã nêu một số khó khăn trong quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết. Theo đó, huyện đã qui hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, tuy nhiên nguồn vốn thực hiện khó khăn. UBND tỉnh đã thống nhất hỗ trợ điểm khu chăn nuôi tập trung Gò tre, nhưng đến nay chưa phân bổ kinh phí; hỗ trợ đầu tư nâng cấp trạm bơm và kênh trạm bơm Đại An, trạm bơm Nổng Chùa, nạo vét Hồ Ma Phan; hệ thống CNSH Long Sơn, trạm bơm hệ thống CNSH Bồng Miêu. Huyện đã khảo sát hồ chứa nước Cha Mai xã Tam Lộc, kiến nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khảo sát đánh giá cụ thể và quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhằm đáp ứng nguyện vọng bức thiết của nhân dân; một số công trình thủy lợi xuống cấp hư hỏng nặng như trạm bơm Tam Lộc, kênh N2, kênh N2b, kênh N10A8, kênh trạm bơm Tam Dân... không đảm bảo phục vụ sản xuất.

hd3

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế & ngân sách HĐND tỉnh kiểm tra trạm bơm Đại An (Tam Đại).

hd4

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát thực tế tại Hồ Ma Phan (Tam Lộc).

Trước đó, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã kiểm tra thực tế mô hình nông nghiệp thông minh 30ha thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Tam Phước; Hồ Ma Phan, công trình nước sạch tại xã Tam Lộc; điểm khu chăn nuôi tập trung Gò tre xã Tam Vinh; trạm bơm và kênh trạm bơm Đại An, hệ thống CNSH Long Sơn xã Tam Đại, kênh N2b;...

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người