Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI

Ngày 12/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, các báo cáo của UBND huyện đã trình; biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các ông: Bùi Võ Quảng–Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh-Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; Phan Thanh Thám-Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì.

hd1

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Theo báo cáo tổng hợp của Thư ký kỳ họp, tại các tổ thảo luận vào chiều ngày 11/7, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp. Nhiều ý kiến góp ý đã làm rõ thêm những vấn đề nêu ra trong các báo cáo. Cụ thể, đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, đại biểu đề nghị huyện tăng tỷ lệ trích lại lãi ròng từ mức 30% lên mức 50 hoặc 70% cho các địa phương đối với dự án phục vụ phát triển KTXH của huyện; có cơ chế ưu tiên hơn cho thị trấn Phú Thịnh. Đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 29/9/2016 của HĐND huyện, cần tiếp tục có phương thức hỗ trợ cụ thể cho nhân dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế hộ gia đình khi bãi bỏ Nghị quyết; đề nghị huyện bố trí khoảng 30% nguồn vốn chưa phân bổ hết của Nghị quyết 18 thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm". Riêng nội dung ý kiến thảo luận tại buổi thảo luận, trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới, có ý kiến đề nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm một số hạng mục chưa đảm bảo của Dự án xây dựng cánh đồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu từ nguồn vốn WB7 tại thôn Phú Điền, xã Tam Phước; có giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, nâng chuẩn NTM huy động sự tham gia của toàn xã hội. Trên lĩnh vực đất đai- môi trường, các đại biểu kiến nghị huyện sớm đầu tư khu chăn nuôi tập trung và có giải pháp kiểm tra xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi nông hộ, trang trại trong địa bàn khu dân cư; vấn đề môi trường sau khai thác của Công ty Cổ phần Khoáng sản 6666 chưa được khắc phục; kiểm tra, kiến nghị Tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các doanh nghiệp khai thác đất nguyên liệu đến nay đã hết thời hạn nhưng không hoàn thổ, cải tạo mặt bằng. Đề nghị UBND huyện bàn giao các diện tích đất đã được bồi thường về cho UBND xã quản lý, tránh tình trạng người dân lấn chiếm tái sử dụng. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Có giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên ốm đau; hỗ trợ các địa phương trả nợ xây dựng cơ bản, thanh toán vốn cho đơn vị thi công. Trên lĩnh vực Nội chính- Nội vụ, chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phân công cán bộ đứng điểm và phối hợp tốt với các địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến nhân dân, đặc biệt đối với dự thảo Luật An ninh mạng và luật đặc khu kinh tế đặc biệt...

Cũng tại phiên làm việc ngày 12/7, đ/c Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến và giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm. Ý kiến được nhiều đại biểu phản ánh việc triển khai kế hoạch nâng chuẩn nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiến độ thực hiện chậm, đồng chí cho rằng có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có việc xây dựng kế hoạch, phương án các xã xây dựng thiếu cụ thể; phương thức, kỹ năng vận động kém nên huy động sự vào cuộc, đóng góp của người dân còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó đồng chí Nguyễn Phi Thạnh yêu cầu các cấp ủy đảng, mặt trận, các hội, đoàn thể, địa phương cùng vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Đối với ý kiến đề nghị hỗ trợ vốn cho các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thứ 2, tỉnh đã bổ sung hỗ trợ kinh phí cho 6 khu dân cư đăng ký hoàn thành năm 2019 và 02 khu dân cư của xã Tam Phước, Tam Thái. Đối với nội dung đề nghị bãi bỏ Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 29/9/2016 của HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện khẳng định, việc đề nghị hủy bỏ Nghị quyết này không phải là không khuyến khích phát triển nông nghiệp mà chuyển sang hình thức hỗ trợ khác, đảm bảo, đúng quy định. Đối với những tồn tại, vướng mắc trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên – môi trường, thời gian đến huyện tiếp tục đôn đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc khắc phục những tồn tại về sản xuất, hạ tầng do thi công công trình; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực này, đồng thời đẩy mạnh xử lý các tồn đọng kéo dài trên lĩnh vực đất đai, môi trường. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cũng đã dành nhiều thời gian để giải trình, làm rõ thêm ý kiến của nhiều đại biểu về thu ngân sách, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp...

hd2

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa XI.

Các vị đại biểu HĐND huyện khóa XI đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thống nhất thông qua các Nghị quyết: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về hủy bỏ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về một số giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2016-2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017; Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2018-2020; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019 và tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người