Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI

Sáng ngày 11/7, thường trực HĐND huyện Phú Ninh đã khai mạc kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XI. Các ông: Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh – UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; Phan Thanh Thám – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Võ Quảng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết đây là kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện nhằm thảo luận và thông qua các nội dung: tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng (KTXH, ANQP) 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017; chương trình giám sát HĐND huyện năm 2019 và xem xét một số nội dung khác theo luật định; do đó, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tiếp tục xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2018.

hdnd1

Quang cảnh kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XI.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ninh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2018, tình hình KTXH, ANQP của huyện cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình từ nguồn vốn NTM từ năm 2017 và trả nợ xây dựng NTM năm 2016 trở về trước. Chỉ đạo 10 thôn điểm xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, triển khai nhiệm vụ thời gian đến. Phê duyệt phương án Khu dân cư NTM kiểu mẫu 8/10 thôn điểm thứ 2. Huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030 và đề cương nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 khu đô thị trung tâm huyện. Giá trị sản xuất CN - TTCN đạt 1.003 tỷ đồng, tăng 21,08%; giá trị sản xuất TM - DV đạt 1.149,9 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017. Công tác xúc tiến đầu tư nhiều khởi sắc, có 07 doanh nghiệp đăng ký dự án đầu tư với vốn đăng ký hơn 300 tỷ đồng. Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp đạt 675 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017. Ứớc thu ngân sách đạt 64,550 tỷ đồng, bằng 63,30% dự toán tỉnh giao, 51,5% dự toán huyện giao. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, toàn huyện đã tiếp 298 lượt/304 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 2,41%, tiếp nhận 216 đơn...

Tại kỳ họp, UBND huyện cũng đã có tờ trình thông qua Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Theo đó, nội dung phân cấp nguồn thu thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra thực hiện theo các nội dung được HĐND tỉnh ủy quyền cho HĐND huyện quy định tỷ lệ điều tiết cấp xã như sau: tỷ lệ phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, ngân sách Trung ương 10%, ngân sách tỉnh 45%, ngân sách huyện 15%, ngân sách xã 30%. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất, đối với nguồn thu hợp thức hóa quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn và nguồn thu từ lãi ròng các dự án khai thác quỹ đất do các xã, thị trấn quản lý thì ngân sách xã, thị trấn được hưởng 100%. Đối với dự án khai thác quỹ đất do huyện quản lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn (do các xã, thị trấn đề nghị), phần thu lãi ròng các xã, thị trấn được hưởng 100%. Đối với dự án khai thác quỹ đất do huyện quản lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội chung cho toàn huyện, phần thu từ lãi ròng hỗ trợ 30% cho các xã, thị trấn có dự án trên địa bàn để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, trong đó ưu tiên bố trí trả nợ cho các công trình xây dựng cơ bản.

UBND huyện cũng đã có báo cáo giải trình về việc đề nghị HĐND huyện bãi bỏ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/9/2016 của HĐND huyện và kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian đến. Theo báo cáo, qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết đã có 120 hộ gia đình, 02 Tổ hợp tác, 02 Hợp tác xã tham gia thực hiện các nội dung phát triển sản xuất nông nghiệp, UBND huyện đã hỗ trợ với tổng kinh phí 1.862.750.000 đồng. Việc ban hành Nghị quyết 18 đã góp phần kích thích phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện nhà, tuy nhiên, qua thực hiện đã xảy ra một số bất cập: theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, thì quy định việc ban hành về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND cấp tỉnh (không thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND cấp huyện). Một số nội dung và mức hỗ trợ của Nghị quyết chưa được khống chế, dẫn đến người đầu tư sản xuất quy mô diện tích lớn, nhiều dự án cùng một lúc, nguồn kinh phí hỗ trợ không đảm bảo... Kinh phí còn lại của Nghị quyết 18 đã bố trí năm 2018 là 747,25 triệu đồng, UBND huyện đề nghị HĐND huyện chuyển sang nguồn sự nghiệp nông nghiệp để tiếp tục hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất đối với các tổ chức, cá nhân đang triển khai, thực hiện theo nội dung Nghị quyết 18 đã ban hành. Đối với kinh phí hỗ trợ từ 2019 trở đi được HĐND huyện thông qua, UBND huyện có kế hoạch thực hiện cụ thể hằng năm theo quy định của pháp luật.

hdnd2

ông Bùi Võ Quảng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong phiên khai mạc kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe đại diện UBND huyện trình bày các tờ trình và báo cáo tóm tắt: Quyết toán ngân sách huyện năm 2017; Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2018-2020; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác xét xử các loại án và thi hành án hình sự, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo của Chi cục Thi hành án Dân sự về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu 2018. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện. UB MTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

Kỳ họp đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Hữu Bình – Chánh Thanh tra và miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Xuân Phong.

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 11-12/7/2018. Chiều nay, chương trình kỳ họp tiếp tục với phiên thảo luận ở Tổ.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người