Khảo sát triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Cẩm Khê, Tam Phước

Ngày 19/6, Thường trực HĐND huyện thành lập Đoàn khảo sát việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTM KM) tại thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước. Ông Nguyễn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn.

Qua hơn 1 năm triển khai phương án xây dựng KDC NTM KM được UBND huyện phê duyệt, thôn Cẩm Khê xã Tam Phước hiện đã thực hiện đạt 5 tiêu chí gồm: thu nhập (số 4), hộ nghèo (số 5), hệ thống chính trị (số 8), người dân chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng (số 9) và sản xuất - kinh doanh (số 10). Các tiêu chí còn lại đạt từ 30-70% theo nội dung phương án. Địa phương đã huy động nhân dân tham gia trực tiếp vào nhiều nội dung như: đối ứng công trong thực hiện làm mới và nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, chỉnh trang tường rào, ngõ xóm; di dời chuồng trại; thực hiện phương án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; trang bị tủ thuốc y tế hộ gia đình... Tuy nhiên, tiến độ thực hiện xây dựng KDC NTM KM ở Cẩm Khê diễn ra chậm, nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là việc huy động sức dân cùng tham gia khó khăn, sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ xã đến thôn chưa đồng bộ, công tác chỉ đạo có mặt thiếu kiên quyết, việc khảo sát, đánh giá thực trạng chưa cụ thể...

hdndtp

Đoàn khảo sát kiểm tra thực tế tại Nhà văn hóa thôn Cẩm Khê.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Ban nhân dân thôn Cẩm Khê, lãnh đạo xã Tam Phước và các thành viên trong Đoàn khảo sát, ông Nguyễn Thanh -Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những nỗ lực của thôn Câm Khê, xã Tam Phước và nhấn mạnh: Để đến cuối năm 2018 này Cẩm Khê hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí "KDC NTM KM" theo phương án huyện phê duyệt, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới UBND xã Tam Phước cần chú ý nâng cao chất lượng từng tiêu chí, trong đó tập trung xây dựng các mô hình, điểm nhấn nổi bật của thôn; chọn tuyến xây dựng điểm một số tiêu chí để rút kinh nghiệm và nhân rộng; chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, huy động sức dân cùng tham gia, đồng thời chỉ đạo các thôn còn lại triển khai xây dựng phương án đã được UBND huyện phê duyệt, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người