Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã

Ngày 24.5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã cụm Phú Ninh – Tiên Phước tại hội trường UBND huyện Phú Ninh với hơn 120 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của HĐND qua 4 chuyên đề: Hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND; kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát thường kỳ của các Ban HĐND cấp xã; quy trình, thủ tục, kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của các Ban HĐND cấp xã; Hội đồng nhân dân quyết định dự toán thu, chi, phân bổ, điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

hdndtinh

Quang cảnh hội nghị tập huấn 

Bên cạnh đó, đại biểu còn được bổ sung kiến thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo qui định của luật Tổ chức chính quyền địa phương; thông tin về những tình huống cụ thể, cách xử lý linh hoạt, các kỹ năng có liên quan đến hoạt động của HĐND; đồng thời các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu trao đổi, thảo luận về một số nội dung liên quan đến hoạt động thực tiễn về giám sát, thẩm tra của Ban HĐND.

Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người