Tam Lộc bầu Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021

Vừa qua, HĐND xã Tam Lộc khóa XI đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu các chức danh Chủ tịch HĐND xã; trưởng, phó trưởng ban pháp chế HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND xã về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vương Đình Trung; miễn nhiệm chức danh Trưởng, phó ban pháp chế đối với bà Phạm Thị Kính và ông Bùi Minh Cảnh.

tloc

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND xã, Trưởng và phó trưởng ban pháp chế HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, bà Phạm Thị Kính được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã, ông Bùi Minh Cảnh giữ chức Trưởng ban pháp chế HĐND xã và bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức phó Trưởng ban pháp chế HĐND xã Tam Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bùi Thị Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người