Thường trực HĐND huyện khảo sát và giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Vừa qua, Đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát các khu tái định cư và tổ chức giám sát Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh về việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, huyện Phú Ninh đã thực hiện tái định cư đối với 02 dự án lớn, đó là dự án mở rộng Quốc lộ 1A vệt 52m, dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi qua địa bàn huyện. Theo đó, đã hình thành 07 khu và 03 điểm tái định cư với 205 hộ phải bố trí tái định cư. Đến nay, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất đã thực hiện bố trí 279 hộ trong các khu, điểm tái định cư; chi trả 77 suất đầu tư hạ tầng đối với 65 hộ; cấp giấy chứng nhận cho 231 hộ trong khu, điểm tái định cư. Nhìn chung đời sống của các hộ dân tại các khu, điểm tái định cư đến nay đã ổn định, cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Tuy nhiên, các hộ dân kiến nghị: việc bố trí khu tái định cư dọc tuyến đường ĐH diện tích khá nhỏ, không quá 200m2/1 hộ nên một số hộ thuần nông rất khó khăn để bố trí xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, chất rơm rạ; tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt, hệ thống thoát nước thải vẫn chưa đáp ứng nhu cầu;....

Đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 02 dự án trên như: tính chiến lược trong việc quy hoạch, lựa chọn vị trí của các khu, điểm tái định cư chưa cao; cơ sở hạ tầng một số khu, điểm tái định cư vẫn chưa thật sự đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là nước sạch và hệ thống thoát nước; một số hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc quản lý đối với diện tích sau khi thu hồi không sử dụng hết thiếu chặt chẽ để xảy ra tình trạng dân lấn chiếm, tái sử dụng đất; việc bàn giao chưa rõ ràng làm cho địa phương lúng túng trong quá trình quản lý, giải quyết các trường hợp lấn chiếm đất,...

Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương rà soát lại số diện tích còn lại của các khu, điểm tái định cư để thực hiện việc quản lý, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất của các hộ dân; xây dựng phương án cụ thể để quản lý đối với phần diện tích đất công cộng tại các khu tái định cư; lập phương án để tiến hành khai thác quỹ đất đối với diện tích các lô còn lại, đồng thời tham mưu cơ chế phân chia phần lãi ròng trong quá trình khai thác quỹ đất tại các khu, điểm tái định cư để các địa phương có nguồn thu nhằm thực hiện công tác quản lý sau này; tham mưu UBND huyện thực hiện việc bàn giao cho các địa phương các hạng mục, các nội dung cụ thể; có phương án cấp nước sạch, thoát nước thải để đáp ứng nhu cầu đời sống cho người dân tại các khu, điểm tái định cư; .....

Bùi Thị Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người