Ban pháp chế HĐND huyện làm việc với UBND xã Tam Đại, Tam Thái

Trong 2 ngày 18 và 20 tháng 4 năm 2018, Ban pháp chế HĐND huyện Phú Ninh tổ chức làm việc với UBND xã Tam Đại và UBND xã Tam Thái về kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; công tác tổ chức bộ máy, tình hình hoạt động của cán bộ thôn và hoạt động của HĐND, các ban HĐND xã.

Báo cáo tại các buổi làm việc cho thấy, hoạt động giám sát của HĐND, các ban HĐND xã Tam Thái, Tam Đại trên các lĩnh vực được phát huy, đảm bảo theo Luật định. Công tác tiếp công dân được quan tâm duy trì thường xuyên, việc bố trí phòng tiếp công dân đảm bảo về cơ sở vật chất; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đến thời điểm làm việc không có đơn thư tồn đọng.

lam viec tam dai

Ban pháp chế HĐND huyện Phú Ninh tổ chức làm việc với UBND xã Tam Đại

Về tình hình bộ máy, Tam Đại hiện có 10 cán bộ,10 công chức, trong đó 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn chuyên môn và chính trị (trừ chức danh chủ tịch Hội cựu chiến binh); 90,9% cán bộ, công chức xã có trình độ Đại học. Người hoạt động không chuyên trách xã là 19 người, số cán bộ thôn có 24 người, trong đó 4/6 bí thư kiêm thôn trưởng. Đối với Tam Thái là đơn vị hành chính loại 2, hiện nay có 9 cán bộ; 10 công chức; 03 học viên đề án 500. Về trình độ chuyên môn, có 16 cán bộ, công chức có trình độ Đại học, 02 trung cấp; về trình độ chính trị có 17 cán bộ, công chức có trình độ trung cấp, 16 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn có 30 người, trong đó đã thực hiện bí thư kiêm thôn trưởng đối với 4/7 thôn.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Tam Thái, Tam Đại cơ bản đạt trình độ chuyên môn, chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các học viên đề án 500 thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có triển vọng phát triển tốt. Các chức danh người hoạt động không chuyên trách thôn được bố trí đúng quy định tại Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng, quy hoạch hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh chủ chốt do vướng quy định về tiêu chuẩn cán bộ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy. Mặt khác, việc dừng thực hiện phụ cấp ngoài quy định của Trung ương cho người hoạt động không chuyên trách làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, công tác của đội ngũ cán bộ này, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Hiện tại xã Tam Đại có 04 người hoạt động không chuyên trách đã nghỉ việc, 02 trường hợp đang có đơn xin nghỉ. Việc chi chế độ phụ cấp cho trưởng ban, phó ban và thành viên các ban HĐND xã không thực hiện được do UBND tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể. Cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân chưa được tập huấn về nghiệp vụ nên còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; việc giải quyết đơn thư chủ yếu là thực hiện công tác hòa giải giữa các bên.

lam viec tam thai

Ban pháp chế HĐND huyện Phú Ninh tổ chức làm việc với UBND xã Tam Thái

Tại các buổi khảo sát, lãnh đạo các địa phương đã kiến nghị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác tiếp công dân cho cán bộ trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở các địa phương, kiến nghị xem xét điều chỉnh Nghị quyết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tiếp tục hỗ trợ phụ cấp tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách xã, thôn; người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách được hưởng 100% phụ cấp; có văn bản và hướng dẫn cách chi chế độ phụ cấp cho trưởng ban, phó ban và thành viên các ban HĐND xã.

Bùi Thị Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người