Các địa phương tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm

Trong 2 ngày 26&27.12, các địa phương thị trấn Phú Thịnh, Tam Dân, Tam Thái, Tam Đại đã tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; dự toán thu, chi ngân sách, cách danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và các nội dung quan trọng khác.

hd1 copy copy

Toàn cảnh HĐND xã Tam Đại khóa XII, lần thứ 6

* Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị trấn Phú Thịnh khóa XII, đánh giá năm 2017, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn có những chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt hơn 292 tỷ đồng. Hoạt động của các doanh nghiệp ổn định đã giải quyết việc làm cho 500 lao động; thương mại dịch vụ có nhiều khởi sắc, các loại hình dịch vụ cá thể tăng về số hộ, đa dạng các ngành nghề kinh doanh. Kinh tế vườn tiếp tục phát triển ổn định, đến nay, Phú Thịnh có 104 vườn tiêu với tổng diện tích hơn 9,5 ha; thị trấn đã tạo điều kiện cho HTX nuôi trồng Tấn Phát đầu tư mô hình trồng rau sạch với diện tích 02 ha; công tác điều hành thu chi ngân sách được kịp thời, đảm bảo; công tác chăm lo đời sống đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các bậc học tăng so với năm học trước; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chương trình y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ trẻ em tiêm chủng mở rộng đạt trên 97%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,33%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững ổn định; công tác tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra...

HDND 1

Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND thị trấn Phú Thịnh khóa XII

Năm 2018, thị trấn Phú Thịnh tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp; tạo sự chuyển biến trên lĩnh vực văn hóa, xã hội nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Tại kỳ họp lần này các đại biểu đã biểu quyết thông qua đơn xin thôi đại biểu HĐND thị trấn khóa XII của bà Lê Thị Thu Trang và ông Lương Văn Túy; nghe lãnh đạo UBND thị trấn báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn thông báo tình hình hoạt động năm 2017; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

* Theo Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã Tam Dân khóa XII đã xác định: Năm 2018, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020; triển khai thực hiện hoàn thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Cây Sanh; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, phấn đấu tổng giá trị bình quân tăng 12,8%; triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 5.100 tấn; tăng nhanh tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phấn đấu giá trị toàn ngành chiếm trên 82% giá trị kinh tế toàn xã; xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất đồng bộ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,14%; giải quyết việc làm mới trên 250 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 63%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệm trên 61%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 94%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 7,58%, thể thấp còi còn dưới 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng/người/năm...

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Tam Dân khóa XII đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về dự toán thu- chi ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và một số nội dung quan trong khác.

*Tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã Tam Thái khóa XII đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; đánh giá tình hình thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, dự toán thu chí ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

HDND 2

 Các đồng chí lãnh đạo huyện dự kỳ họp thứ 6 HĐND xã Tam Thái khóa XII.

Theo đó, năm 2017, UBND xã Tam Thái triển khai kế hoạch duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, triển khai phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu thôn Hòa Bình. Đến nay, địa phương đầu tư điện chiếu sáng ở 7 thôn với tổng chiều dài gần 10 km, có 5 thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm trên 45%, đến nay có 5 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn với tổng doanh thu khoản 230 tỷ đồng/năm; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 108 tỷ đồng; kinh tế vườn, kinh tế trang trại tiếp tục được phát triển với hơn 40 gia trại có hiệu quả kinh tế cao, doanh thu hàng năm trên 300 triệu đồng. Trong năm, địa phương đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 41 trường hợp, gia hạn 42 trường hợp; hợp thức hóa đất ở 28 trường hợp; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,85%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 7,85%; thể thấp còi còn 18,14%; thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 104%...

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, theo đó, Tam Thái phấn đấu chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, đưa giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt trên 47%; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1,5%; giảm tỷ suất sinh thô xuống dưới 10%; tỉ lệ gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên...

* Báo cáo tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã Tam Đại, khóa XII cho thấy, năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Tam Đại có nhiều chuyển biến, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị các ngành nông nghiệp chiếm trên 31,4%, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm trên 43%, thương mại dịch vụ chiếm 25%; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp đạt trên 59,7 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt gần 2.700 tấn; cánh đồng thu nhập cao đạt 41,4/55ha, đạt trên 75% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tỷ lệ đàn bò lai chiếm trên 87% so với tổng đàn. Chất lượng các mặt giáo dục được nâng lên; ra mắt 01 tộc văn hóa; trên 92% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 6/6 thôn duy trì và giữ vững thôn văn, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,27%; hộ cận nghèo giảm còn 2,16%; an ninh, quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả...

Kỳ họp cũng đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng năm 2018; Nghị Quyết dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; đồng thời thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác như, thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa XII đối với ông Nguyễn Hữu Bình; miễn nhiệm các chức danh do HĐND xã bầu và bầu bổ sung ông Hồ Văn Dương chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Phan Văn Tiên - Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Văn Công – Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người