Các đại biểu tiếp tục thảo luận tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI

Sáng ngày 15/12, Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, các báo cáo của UBND huyện đã trình tại kỳ họp. Các ông: Các ông: Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.

hd1 copy

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch UBND phát biểu tại kỳ họp

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Thư ký kỳ họp tại các tổ thảo luận vào chiều ngày 14/12, đã có nhiều ý kiến tham gia về tình hình kinh tế xã hội, các báo cáo đã trình tại kỳ họp. Nhiều ý kiến góp ý đã làm rõ thêm những vấn đề nêu ra trong các báo cáo. Lĩnh vực được nhiều đại biểu quan tâm là nông nghiệp, nông thôn mới. Nhiều đại biểu đề nghị huyện có giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án các khu dân cư NTM kiểu mẫu, chú ý các tiêu chí mềm, ít kinh phí đầu tư. Ngành nông nghiệp huyện khuyến khích phát triển đàn bò lai, tuy nhiên thời gian qua việc tiêu thụ bò lai rất khó khăn; cần quan tâm giám sát thực hiện Nghị quyết 18 về một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đối với chính sách hỗ trợ HTX. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, có ý kiến phản ánh chưa có phương án phục hồi môi trường tại mỏ vàng Bồng Miêu, công ty 6666 gây ô nhiễm môi trường; cần có giải pháp đảm bảo vấn đề môi trường chăn nuôi trong khu dân cư; chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc thực hiện hợp thức hóa đất ở, dồn điền đổi thửa; đề nghị chỉ đạo việc rà soát lập thủ tục pháp lý khai thác đất nguyên liệu đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công khai công bố quy hoạch, dự án. Trên lĩnh vực thương mại, giao thông, điện, các đại biểu kiến nghị huyện có giải pháp hiệu quả phát triển hồ Phú Ninh. Kiểm tra xử lý tình trạng xe tải chạy quá tốc độ, chở quá tải gây hư hỏng đường; đầu tư, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, ĐH đã xuống cấp nặng. Về nội vụ, tài chính, ngân sách, nhiều ý kiến đề nghị huyện sớm có đề án sắp xếp cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn và có phương án hỗ trợ đối với những cán bộ nghỉ việc theo đề án; tăng cường công tác quản lý Nhà máy gạch Việt Hàn; Quan tâm bố trí kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ làm Chủ tịch, phó chủ tịch hội đặc thù ở các xã, thị trấn năm 2018... Một số kiến nghị của cử tri UBND huyện trả lời chưa thuyết phục, chưa sát thực tế, UBND huyện cần xác định những vấn cần giải quyết để chỉ đạo cụ thể. Đối với Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển thị trấn Phú Thịnh, cần có giải pháp, định hướng đối với các hộ dân bị thu hồi đất, quy hoạch tái định cư, quy hoạch mộ trong nhân dân; phân vùng để tập trung xây dựng theo hướng đô thị và vùng ven đô phát triển nông nghiệp; có giải pháp hiệu quả để thu hút dân cư về thị trấn...

hd2 copy copy

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Cũng tại phiên làm việc ngày 15/12, trong phát biểu ý kiến giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm và giải pháp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phi Thạnh đã khẳng định: năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là công tác xúc tiến đầu tư đã "chuyển mình". Năm nay, việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt kết quả đáng mừng, có tác động đến huyện Phú Ninh. Toàn huyện có 16 dự án đăng ký tìm hiểu, tổng kinh phí trên 3.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui. Tuy nhiên, năm 2017 huyện cũng gặp không ít thách thức, khó khăn, nhất là trong dự toán ngân sách, tỉnh điều chỉnh giao cho Phú Ninh tăng thêm 100% nguồn thu so kế hoạch, từ 43 tỷ lên gần 90 tỷ; nợ đầu tư phát triển; những tồn tại gây bức xúc trong dân trong thời dài chưa xử lý được... Trên cơ sở xác định những thuận lợi, khó khăn, ngay từ cuối năm 2016, đầu 2017 tập thể UBND huyện từng bước triển khai kế hoạch để thực hiện, tiến tới xử lý dứt điểm các tồn tại gây bức xúc trong dân. Trong 18 chỉ tiêu cơ bản do HĐND đề ra, năm 2017, đã có 14 chỉ tiêu đạt và đáng mừng thu ngân sách năm nay đã vượt kế hoạch tỉnh giao bổ sung. Lần đầu tiên huyện vượt con số 100 tỷ trên địa bàn. Đây là một cố gắng lớn. Đối với kế hoạch và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch UBND trao đổi, huyện sẽ tập trung xây dựng NTM và phát triển thị trấn Phú Thịnh. Đối với nội dung này, Phú Ninh thực hiện đồng thời 5 nội dung, đó là xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện huyện đạt chuẩn NTM theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" theo Quyết định 1808 của UBND tỉnh đối với 02 xã Tam Phước, Tam Thái đến năm 2020. Đôn đốc, hướng dẫn 10 thôn điểm tổ chức thực hiện cơ bản đạt chuẩn "khu dân cư NTM kiểu mẫu" và 10 thôn bổ sung; đồng thời tùy theo điều kiện các địa phương từng bước xây dựng, triển khai phấn đấu hoàn thành các tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020. Hoàn thành công tác xây dựng, quyết toán các công trình từ nguồn vốn NTM từ năm 2017 và trả nợ xây dựng NTM từ năm 2016 trở về trước. Tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả Đề án xây dựng và phát triển thị trấn Phú Thịnh. Đồng thời huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan. Tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm nghèo một cách bền vững, thực chất...

hd3 copy

Ông Bùi Võ Quảng - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI

Các đại biểu cũng đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quôc phòng năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018; Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người