Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI

Sáng 14/12/2017, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Các ông Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Phan Thanh Thám – Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.

hd1

Toàn cảnh Kỳ họp HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, lần thứ 7.

Đây là kỳ họp cuối năm nên HĐND huyện Phú Ninh sẽ thảo luận các báo cáo của UBND huyện, trong đó trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời thảo luận, quyết định các vấn đề theo luật định trên các lĩnh vực ngân sách, đầu tư công, chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2018... Tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng sẽ xem xét thông qua Nghị quyết hồ sơ đề xuất khu vực phát triển thị trấn Phú Thịnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Võ Quảng khẳng định, năm 2017 đánh dấu 01 năm hoạt động hiệu quả, đổi mới, thiết thực của HĐND huyện thông qua các hoạt động giám sát, giải trình, giao ban thường kỳ giữa Thường trực HĐND huyện với các Tổ đại biểu, Thường trực HĐND các xã, thị xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đáng phấn khởi thì kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định... Với những nội dung rất quan trọng của kỳ họp thứ 7, ông Bùi Võ Quảng đã đề nghị các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng, tạo sự thống nhất cao trong việc xây dựng các Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp lần này. Đề nghị UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban liên quan chuẩn bị tốt việc nghiên cứu giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu quan tâm thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong huyện.

hd3

Chủ tọa Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI.

Theo báo cáo, trong năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt như: cơ cấu kinh tế nông nghiệp – công nghiệp xây dựng – thương mại dịch vụ là 19%-45%-36% (kế hoạch 17,5% - 45,8% - 36,7%). Tốc độ phát triển ngành nông nghiệp tăng trên 3,55%. Thu phát sinh kinh tế do Chi cục thuế huyện quản lý thu đạt 59 tỷ đồng, bằng 168% dự toán tỉnh giao đầu năm và 143% dự toán tỉnh giao bổ sung, 106% dự toán HĐND huyện giao bổ sung và bằng 119% dự toán giao đầu năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32,5 triệu đồng/người/năm. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới 10 xã. Xây dựng 20 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 01 khối phố mới. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 56,05%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 92,06%. Hộ nghèo giảm 75 hộ, đạt tỷ lệ 2,81%, hộ cận nghèo giảm 146 hộ, đạt tỷ lệ 2,49%. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân trên 91,76% với gần 74.292/80.964 người tham gia. Có 10 tộc họ ra mắt xây dựng tộc văn hóa, trong đó có 05 tộc được công nhận tộc văn hóa. Giao quân đạt 151/150 chỉ tiêu, trên 100% chỉ tiêu giao...

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số chỉ tiêu đề ra không đạt như cơ cấu kinh tế, tốc độ phát triển ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại và dịch vụ, tỷ lệ sinh con thứ 3+; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình văn hóa. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chậm so với yêu cầu. Kết quả duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đạt được chưa cao; tình trạng nợ tiêu chí chưa được xử lý dứt điểm. Chưa phát huy tối đa được nội lực, vai trò làm chủ của người dân. Phát triển thị trấn chưa đạt yêu cầu. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án chậm, nhất là trong giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư. Công tác quản lý sau đầu tư chưa được chú trọng. Tình trạng khai thác vàng không phép, xử lý vi phạm tại mỏ vàng Bồng Miêu, khai thác cát tại Tam Đàn, Tam Phước, Tam An chưa triệt để, còn diễn biến phức tạp. Cải cách hành chính vẫn còn số nội dung chưa tốt như áp dụng thí điểm một cửa liên thông, sử dụng hoàn chỉnh phần mềm Qoffice, chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính...

hd2 copy

Đ/c Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phương hướng chung năm 2018, huyện Phú Ninh tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Giải quyết dứt điểm các tồn tại nhiều năm trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nguồn lực cho phát triển. Tập trung nguồn lực để xử lý cơ bản nợ xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó huy động tốt các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình NTM, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện, xã NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, trọng tâm là sắp xếp, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển. Chăm lo tốt hơn nữa đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục phát triển chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế. Ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

hd4

Đồng chí Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy phát biểu chi đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách huyện năm 2017; dự toán phân bổ ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2018; kết quả thực hiện đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018; Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tòa án nhân dân huyện báo cáo công tác xét xử các loại án, thi hành án hình sự và các mặt công tác khác năm 2017; Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2017. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2017. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện. Ủy ban Mặt trận huyện thông báo tình hình hoạt động của Ủ ban Mặt trận huyện và công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017. Chủ tọa kỳ họp phân Tổ thảo luận và hướng dẫn một số nội dung thảo luận ở Tổ.

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 13-15/12/2017. Chiều nay, chương trình kỳ họp tiếp tục với phiên thảo luận ở Tổ. Trước đó, ngày 13/12, phiên họp nội bộ của kỳ họp đã được diễn ra với nội dung đánh giá tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2017 và thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của HĐND huyện; Phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2018.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người