Phú Ninh khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI

Ngày 27/9, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI để thảo luận và thông qua các nội dung về: Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Phú Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch điều chỉnh phát triển mạng lưới giao thông đường bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới chợ và mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện PN; Quy hoạch chi tiết 1/500 cụm CN Đồi 30; Đề án phân loại và đề nghị công nhận TT Phú Thịnh huyện PN đạt tiêu chí đô thị loại V và xem xét một số nội dung khác theo luật định.

Báo cáo Quy hoạch điều chỉnh phát triển mạng lưới giao thông đường bộ huyện PN giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI, do ông Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện trình bày, cho thấy: hiện nay, hệ thống giao thông vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển KTXH, ANQP của huyện nhà; các tuyến đường quanh co nhiều, đã quy hoạch nhưng chưa được đầu tư... Mặt khác, tuyến cao tốc đi qua đã chia cắt hệ thống giao thông trục dọc, gây nên sự không liên hoàn giữa các tuyến. Theo đó, với việc tận dụng tối đa mạng lưới đường bộ hiện có, từng bước đầu tư, nâng cấp theo đúng cấp kỹ thuật, tạo điều kiện phát triển cho vùng khó khăn, việc quy hoạch mạng lưới GT đường bộ huyện là một bộ phận quan trọng trong phát triển KTXH, ANQP. Với hệ thống đường huyện, giai đoạn 2017-2020, đầu tư xây dựng mới 8.74km, nâng tổng chiều dài đờng ĐH lên trên 101 km, đạt trên 79% quy hoạch, sửa chữa và nâng cấp trên 23km. Đến 2030, hầu hết các tuyến đường ĐH được đầu tư, nâng cấp sửa chữa có quy mô vĩnh cữu, đảm bảo tải trọng và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Từ nay đến 2020, đầu tư 3.72km đường nội thị khu TT huyện, giai đoạn 2021-2030 đầu tư xây dựng thêm 31.59km, tỷ lệ 100%; đầu tư mới 56.64km đường trong các khu TT xã; xây dựng mới 3.42km hệ thống đường xã; 46.28km hệ thống đường thôn xóm, dân sinh...

HDND1

Quang cảnh kỳ họp 

Hiện nay, toàn huyện PN có 11 chợ loại 3, phân bố rộng khắp tại các xã thị trấn, trong đó có 10 chợ đang hoạt động và 1 chợ không hoạt động. Tuy cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thương, buôn bán hàng hóa của nhân dân địa phương trên địa bàn huyện và các khu vực lân cận, nhưng CSVC một số chợ đến nay quá xuống cấp, diện tích chật hẹp. Vì thế, huyện điều chỉnh quy hoạch, bổ sung mạng lưới chợ trên địa bàn với điều chỉnh 4 chợ Hòa Tây, Cẩm Khê, Xuân Trung và Quán Rường giai đoạn 2011-2015 sang GĐ 2016-2025; Giữ nguyên hiện trạng chợ Khánh Thọ-Tam Thái; di dời chợ Chiên Đàn sang vị trí mới cách vị trí chợ cũ khoảng 0.5km. Đồng thời, bổ sung vào quy hoạch chợ Tam Vinh diện tích 2.000 m2 và Chợ Lò 5.000m2...

Đến tháng 6/2017, Phú Ninh có 5 cửa hàng xăng dầu đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động ổn định, trong đó có 2 cửa hàng loại II. Sự phát triển mạng lưới này đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển KTXH địa phương... Điều chỉnh và bổ sung quy hoạch mạng lưới xăng dầu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, huyện điều chuyển cửa hàng số 3 trên đường Tam Kỳ-Tam Vinh sang vị trí mới là nút giao thông Tam Kỳ-Tam Vinh (mới) và tuyến ĐH 8; và bổ sung vào quy hoạch cửa hàng XD số 7 quốc lộ 1 xã Tam Đàn, cửa hàng số 8 (TT xã Tam Thành) và số 9 (nút giao đường OFID với ĐH 9)...

HDND 2

Đ/c Bùi Võ Quảng - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp lần thứ 6

Kỳ họp lần này, các đại biểu cũng được nghe nội dung Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện PN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc làm này cũng nhằm tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành NN theo hướng phát triển mạnh chăn nuôi, chuyển đổi, đưa vào sản xuất các loại cây trồng ngắn ngày có giá trị kinh tế cao trên một số diện tích đất lúa, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa...Theo đó, định hướng quy hoạch được xác định, với vùng tây kênh chính Phú Ninh: Phát triển chăn nuôi đại gia súc, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, KTV-KTTT, định hướng 2 cây trồng chủ lực là hồ tiêu và cây dược liệu. Đối với vùng đông kênh chính PN: Phát triển SX lúa giống hàng hóa, lúa chất lượng cao, hình thành các vùng rau củ quả chuyên canh tập trung, sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ, cây dưa hấu... Mục tiêu đề ra, đến năm 2025, quy hoạch diện tích canh tác lúa ổn định 3.200ha, diện tích gieo trồng hằng năm 6.400ha; Diện tích ngô ổn định đến 2025 là 1.400 ha đối với diện tích chuyển đổi cây trồng trên diện tích lúa không chủ động nước; Diện tích trồng rau tập trung đến 2025 trên 207 ha; phát triển ổn định dưa hấu hằng năm 800 ha ở những vùng có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng phù hợp, nông dân có kinh nghiệm về sản xuất; Ổn định diện tích cây lạc hằng năm 700ha.

Theo Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Phú Ninh đến năm 2025, huyện cũng định hướng phát triển cây hồ tiêu ở các vùng gò đồi, vườn nhà được cải tạo... với diện tích 125.7ha. Về quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi, từ nay đến 2025, phát triển đàn bò thịt theo hướng chất lượng cao, nâng tỷ lệ bò lai trên trên 80%; định hướng lợn hướng nạc ngoại đạt khoảng 80%, và phát triển chăn nuôi gia cầm cả về số lượng, chất lượng theo hình thức tập trung tại những vùng có lợi thế. Riêng khu chăn nuôi tập trung, huyện quy hoạch 16 khu với diện tích trên 456 ha....Căn cứ vào khối lượng công việc đầu tư cho SX và hệ thống CSHT, khái toán vốn đầu tư phục vụ phát triển SXNN đến 2025 trên 615 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe UBND huyện trình bày Quy hoạch chi tiết 1/500 cụm CN Đồi 30; Đề án phân loại và đề nghị công nhận Thị trấn Phú Thịnh huyện PN đạt tiêu chí đô thị loại V. Qua đối chiếu thực trạng phát triển đô thị của Thị trấn Phú Thịnh với các tiêu chuẩn quy định tại NQ 1210 năm 2016 của UVTV Quốc hội về phân loại đô thị, Thị trấn đạt 82,82/100 điểm, như vậy, Thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại V. Bên cạnh đó, việc hình thành cụm CN tập trung Đồi 30 nhằm thuận lợi cho việc bố trí hạ tầng, sắp xếp các cơ sở sản xuất kinh doanh khoa học, cũng là cơ sở phát triển ngành, góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế của Thị trấn và xã Tam Dân. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 108 tỷ đồng.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện còn được nghe Ban KTXH, Ban Pháp chế HĐND huyện trình bày các báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp; Đồng thời thảo luận xoay quanh nội dung cần có lộ trình thời gian thực hiện cụ thể đối với các quy hoạch, phát triển vùng cây nguyên liệu phục vụ cho làng nghề truyền thống, cần hay không việc dịch chuyển vị trí mới đối với các chợ trên địa bàn... Đồng thời, các đại biểu HĐND huyện đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh UV UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Nguyên Bảo-Nguyên TP VH-TT huyện do chuyển công tác, và bầu bổ sung 03 UV UBND huyện, với số phiếu đều đạt 90% trên số đại biểu triệu tập; Nghe đồng chí CT UBND huyện giải trình một số nội dung liên quan, và biểu quyết thông qua các dự thảo NQ./.

Nhất Linh-Văn Công

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người