Thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI

Chiều ngày 14/9/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức buổi làm việc thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, các phòng, ban liên quan.

kyhop thu 5

Kỳ họp thứ 5

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận và thống nhất một số nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI. Theo đó, kỳ họp lần này dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27&28/9/2017. Đây là kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện, sẽ thông qua các nội dung: Quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp huyện Phú Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch điều chỉnh phát triển mạng lưới giao thông đường bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới chợ và mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Phú Ninh; Đề án phân loại và đề nghị công nhận thị trấn Phú Thịnh huyện Phú Ninh đạt tiêu chí đô thị loại V; Quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Đồi 30; Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung khác theo luật định.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao UBND huyện đã tích cực chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Đồng chí đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc chuẩn bị nội dung đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật./.

Lê Thị Miền

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người