Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI

Ngày 25/7, Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng, các báo cáo của UBND huyện đã trình; biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các ông: Bùi Võ Quảng–Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh-Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; Phan Thanh Thám-Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì.

hd1

Quang cảnh ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XI.

Theo báo cáo tổng hợp của Thư ký kỳ họp, tại các tổ thảo luận vào chiều ngày 24/7, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp. Nhiều ý kiến góp ý đã làm rõ thêm những vấn đề nêu ra trong các báo cáo. Cụ thể, trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới, các đại biểu đề nghị huyện tăng cường công tác tuyên truyền cơ chế hỗ trợ trên lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị quyết của Tỉnh, huyện để nhân dân tiếp cận dễ dàng; can thiệp để nhân dân được khai thác diện tích rừng tại thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, đồng thời kiến nghị Tỉnh chuyển quy hoạch từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất khu vực nêu trên. Sớm ban hành bộ tiêu chí khối phố kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Lĩnh vực đất đai- môi trường, nhiều ý kiến đề nghị có kế hoạch, giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất sau dồn điền đổi thửa; Có hướng dẫn giải quyết đối với kết quả đo đạc cấp giấy đất lâm nghiệp không đúng thực tế do Xí nghiệp 102 tổ chức đo đạc trước đây. Xử lý dứt điểm việc chăn nuôi không theo quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường ở Tam Dân. Thông tin việc xử lý các vi phạm trong khai thác đất nguyên liệu trên địa bàn, trách nhiệm của từng cấp chính quyền trong việc quản lý. Làm việc với BQLDA đường cao tốc sửa chữa các tuyến giao thông do thi công đường cao tốc làm hư hỏng, có thời hạn hoàn thành cụ thể. Xử lý các xe quá tải trọng đi vào các tuyến đường GTNT. Lĩnh vực văn hóa – Xã hội, các đại biểu kiến nghị cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo các trường đạt chuẩn lại sau 5 năm; sớm triển khai xây dựng trường THPT tại thị trấn Phú Thịnh. Có hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng các thiết chế cộng đồng tại các trường học. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp cung cấp thông tin quản lý hồ sơ khám chữa bệnh qua phần mềm điện tử. Có giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Về tài chính –Ngân sách, có cơ chế hỗ trợ các địa phương nâng chuẩn và duy trì các tiêu chí NTM; hỗ trợ kinh phí xây dựng khối phố kiểu mẫu tại thị trấn Phú Thịnh. Tiếp tục hỗ trợ cho Chi hội trưởng các thôn, khối phố. Tiếp tục tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, tuần tra, kiểm soát, phân công cán bộ đứng điểm và phối hợp tốt với các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội...

hd3

 Đ/c Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp.

Cũng tại phiên làm việc ngày 25/7, đ/c Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến và giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm. Nỗi bật, trong công tác xây dựng nông thôn mới, huyện sẽ hoàn chỉnh kế hoạch nâng chuẩn 02 xã Tam Lộc, Tam Lãnh và triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo thực sự bền vững; phấn đấu trả xong nợ xây dựng cơ bản NTM huyện. BCĐ NTM huyện sẽ tập trung kiểm tra, giám sát đối với các phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đã được phê duyệt. Đối với ý kiến nhiều đại biểu băn khoăn năm 2017 triển khai xây dựng 11 Khu dân cư NTM kiểu mẫu điểm và phấn đấu ít nhất đạt từ 50% tiêu chí trở lên? Đồng chí Chủ tịch UBND cho biết, qua thực tế triển khai chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu cho thấy khâu khảo sát, thiết lập phương án các địa phương khá chậm. Tinh thần chỉ đạo là khảo sát toàn bộ 85 KDC kiểu mẫu, phân kỳ lộ trình thực hiện. Theo đó, huyện chỉ đạo năm 2017, khảo sát và phê duyệt 22 KDC, trong đó có 11 KDC chọn điểm, nhiều tiêu chí các địa phương cơ bản đạt. Hiện, huyện đã cấp 500 triệu/KDC NTM làm điểm. Huyện đã đăng ký làm việc với tỉnh để thẩm định phê duyệt kế hoạch huyện đạt chuẩn tiêu chí NTM theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 để triển khai thực hiện. Gỉai pháp trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Phú Ninh sẽ phối hợp các doanh nghiệp đẩy nhanh các thủ tục đầu tư các dự án, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Đa dạng hóa hình thức đầu tư phù hợp tình hình địa phương. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ doanh nghiệp. Về vấn đề ngân sách, năm 2017, tỉnh giao tăng thu ngân sách thêm 45,6 tỷ đồng cho Phú Ninh, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chia sẻ nhiều giải pháp để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu này như: Tập trung rà soát các nguồn thu để có giải pháp tăng thu, trong đó có lộ trình để các doanh nghiệp trả nợ đọng thuế. Lập lại kỷ cương trong quản lý khai thác đất nguyên liệu, đồng thời đề nghị cấp thẩm quyền cấp phép khai thác đất nguyên liệu. Quản lý có hiệu quả đất công ích các địa phương. Tháo gỡ các khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi để tiết kiệm 10% ngoài chi lương.

hd2

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 – HĐND huyện khóa XI.

Các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua các Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016; Quy định tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước các cấp cho một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh; Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025; Tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI đã kết thúc. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các báo cáo, UBND huyện có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp này; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp. Các tổ đại biểu HĐND huyện sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến cử tri và các tầng lớp nhân dân. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở vận động cán bộ, đoàn hội viên và nhân dân tích cực hăng hái tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người