bannergis

Ban VH – XH HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc tại huyện Phú Ninh

Sáng 15.6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Phú Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm nhằm chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa IX. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh chủ trì buổi làm việc.

banvhxh

Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, tranh thủ tối đa các nguồn lực, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ về nhiều mặt của Trung ương, của tỉnh, sự lãnh đạo toàn diện của BTV Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và phối hợp của UBMTTQVN, các Hội, Đoàn thể ở huyện, UBND huyện đã đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên lĩnh vực VH – XH. Công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, thực hiện chính sách người có công, các đối tượng xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc. Huyện đã tập trung triển khai hỗ trợ nhà ở người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 314/397 nhà. Hoàn thành cấp thẻ BHYT cho người có công cách mạng và thân nhân của Người có công đảm bảo theo qui định. Chính sách bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời và đảm bảo, đã quyết định trợ cấp xã hội cho 304 đối tượng, giải quyết chế độ mai táng phí cho 101 đối tượng bảo trợ xã hội từ trần. Công tác đào tạo nghề được triển khai hiệu quả, 6 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới cho 464 lao động, đào tạo mới 367 lao động. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng được thực hiện tốt, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, 100% trường mẫu giáo, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, các đơn vị y tế trên địa bàn huyện tiếp khám trên 67 nghìn lượt người, điều trị nội trú hơn 2 nghìn bệnh nhân, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa xã hội như chất lượng giáo dục toàn diện chưa đồng đều, tỉ lệ học sinh bỏ học ở cấp THPT còn cao. Tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, đặc biệt các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn huyện ngày càng tăng, diễn biến phức tạp.

Mỹ Phước

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh