bannergis

Cử tri xã Tam Lãnh đồng tình với trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 19/01/2017, tại Hội trường UBND xã Tam Lãnh, Tổ đại biểu HĐND huyện Phú Ninh đơn vị xã Tam Lãnh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tiếp xúc, hơn 70 cử tri xã Tam Lãnh dự nghe đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; những nội dung chủ yếu, trọng tâm các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 4; Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri năm 2016.

Bà con cử tri xã Tam Lãnh rất phấn khởi và bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả của kỳ họp; đồng thời đồng tình, thống nhất cao với kết quả giải quyết kiến nghị cử tri năm 2016 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND huyện về những nội dung mà cử tri đã phản ánh với Tổ Đại biểu HĐND huyện, "nội dung giải quyết, trả lời đối với những ý kiến, kiến nghị cử tri xã Tam Lãnh của UBND huyện rõ ràng, cụ thể và có cơ sở thực hiện" cử tri Phan Như Phi, thôn Đàn Thượng bày tỏ.

HDNDTAMLANH1

Cử tri cũng đã tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất với huyện trên các lĩnh vực. Cụ thể, về giao thông, thủy lợi, kiến nghị kiểm tra, tu sửa Đập Làng (thôn Bồng Miêu) để đảm bảo cấp nước cho cánh đồng Bồng Miêu; có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa tuyến đường An Lâu - Quế Phương đã xuống cấp nặng, không có cống rãnh thoát nước; mở rộng tuyến giao thông từ An Bình đi Hốc Bớm, thôn Trà Sung. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ khoan giếng phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Bồng Miêu; đề nghị hỗ trợ xây dựng thương hiệu phân vi sinh hữu cơ và có cơ chế hỗ trợ để HTX sản xuất phân vi sinh. Ngoài ra, Tổ Đại biểu đã trực tiếp trả lời, giải quyết tại buổi tiếp xúc một số nội dung cử tri phản ánh liên quan đến công tác cấp giấy CNQSD đất, cấp Huân chương độc lập cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng; kế hoạch đầu tư kéo hạ thế một số vùng lõm điện ở Tam Lãnh; công trình thủy lợi sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân thôn Bồng Miêu...

Nguyễn Thị Lệ Lài

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh