bannergis

Tam Lộc tổ chức kỳ họp lần thứ 4, HĐND xã khóa XI.

Trong 02 ngày 29-30/12/2016, Hội đồng nhân dân xã Tam Lộc khoá XI tổ chức kỳ họp lần thứ 4. Đến dự có ông Nguyễn Thanh- UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; ông Phan Thanh Bình- Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

tamloc

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Nguyễn Thanh-UVBTV, PCT HĐND huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế- xã hội- an ninh quốc phòng năm 2017 đối với xã Tam Lộc. Các đại biểu HĐND xã Tam Lộc đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách năm 2017. Riêng Nghị quyết về tình hình phát triển KTXH-ANQP năm 2017, Tam Lộc phấn đấu thực hiện đạt những chỉ tiêu chủ yếu: cơ cấu kinh tế NN: 51,3%; CNXD: 29,1%; TMDV: 19,6%; Chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp: 142.285 triệu; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3,2%; hộ cận nghèo giảm còn dưới 7%; Học sinh đổ tốt nghiệp Trung học cơ sở 95%; duy trì phổ cập bậc Trung học phổ thông. Giải quyết việc làm cho 100 lao động; 8/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; trên 92% hộ gia đình công nhận gia đình văn hóa; Giao quân đạt 100%; ANQP được giữ vững; Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Thanh Nở

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh