bannergis

Hội đồng nhân dân các địa phương tổ chức kỳ họp cuối năm

Từ ngày 26-27/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) các địa phương đã khai mạc các kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, trong đó nội dung trọng tâm được HĐND các địa phương đưa lên bàn nghị sự tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017...

*Trong hai ngày 26, 27/12, HĐND xã Tam Thái khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 4, kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; dự toán thu, chi ngân sách, các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. Đồng chí Huỳnh Xuân Chính- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Phan Thanh Thám- Phó chủ tịch HĐND huyện đã đến dự. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ông Ninh Quang Thạnh chủ trì kỳ họp.

Năm 2016, giá trị các ngành NN của Tam Thái chiếm 24%, TTCN - XD chiếm 45%, TMDV chiếm 31%; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm; thu phát sinh kinh tế tăng 15%; diện tích cây lúa 472 ha, sản lượng đạt gần 2700 tấn, sản lượng bình quân đạt 56,96 tạ/ha. Xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao đạt 100% so với kế hoạch; Cải tạo mới 50 vườn tạp, có 05 gia trại chăn nuôi đạt doanh thu trên 01 tỷ đồng/ năm, đã phát triển thêm được 04 gia trại, nâng tổng số gia trại hiện có trên địa bàn xã lên 37 gia trại; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,18%; 87.7% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; công nhận và công nhận lại 9 tộc họ văn hóa; an ninh, quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị từ xã đến thôn hoạt động có hiệu quả...

Tại kỳ họp, UBND xã Tam Thái đã trình các tờ trình về Bổ sung dự toán thu - chi Ngân sách Đầu tư XDCB năm 2016; tờ trình Phê duyệt đề án quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn xã Tam Thái, giai đoạn 2017-2019; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Đồng thời thảo luận và thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng năm 2017; Nghị Quyết về Quản lý, sử dụng đất công ích xã Tam Thái giai đoạn 2017- 2019; Nghị Quyết dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 cùng nhiều nội dung quan trọng khác...

* Chiều ngày 26/12, HĐND thị trấn Phú Thịnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ V nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2016; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

image002 copy copy

Năm 2016, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn có những chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt hơn 242 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 150 lao động; thương mại dịch vụ có nhiều khởi sắc, các loại hình dịch vụ cá thể tăng về số hộ, đa dạng các ngành nghề kinh doanh. Kinh tế vườn tiếp tục phát triển ổn định, đến nay, Phú Thịnh có 104 vườn tiêu với tổng diện tích hơn 9,5 ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,63%; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,7 triệu đồng/người/năm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định, công tác tác quốc phòng, quân sự địa phương triển khai đảm bảo kế hoạch...

* Sáng ngày 27.12, HĐND xã Tam An khai mạc kỳ họp lần thứ 4, khóa XII nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và tiến hành bầu lại chức danh chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ (2016-2021). Đến dự có Đ/c Nguyễn Công Khai- UVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Thanh-UVTV, Phó chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Võ Sinh-HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Năm 2016, Tam An đạt được những mục tiêu kinh tế -xã hội quan trọng, vượt chỉ tiêu kế hạch đề ra như: thu ngân sách đạt 5,6 tỷ đồng, giá trị nông nghiệp đạt trên 83 tỷ đồng, giá trị thương mại-dịch vụ đạt 182 tỷ đồng, giá trị công nghiệp-xây dựng đạt 117 tỷ đồng, 95% lao động có việc làm thường xuyên, hộ nghèo giảm còn 3,96%, hộ cận nghèo giảm còn 3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại kỳ họp, Đ/c Nguyễn Thanh- UVTV, Phó chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong năm 2017, xã Tam An tập trung thực hiện các giải pháp duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững trật tự trị an. Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, tiếp tục có phương án khai thác quỹ đất để có nguồn tiền trả nợ xây dựng cơ bản. Chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn...

Dịp này HĐND xã Tam An đã tiến hành bầu ông Huỳnh Tuấn Nhật-Phó Bí thư Đảng ủy xã vào chức danh chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ (2016-2021) để thay thế cho ông Bùi Văn Toàn vì đã có đơn xin từ chức. Được biết, ông Huỳnh Tuấn Nhật từng kinh qua các công việc và chức vụ như: Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phó trưởng phòng Nội vụ, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Ninh. Ngày 22.12.2016 ông Huỳnh Tuấn Nhật được điều động về giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Tam An.

* HĐND xã Tam Đàn khóa XII cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 4 để đánh tình hình phát triển kinh tế, xã hội; an ninh, quốc phòng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, trong năm 2016, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã Tam Đàn đạt được những kết quả tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm trên 43%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 5 ngàn tấn; xây dựng cánh đồng thu nhập cao với diện tích 134 ha, cánh đồng sản xuất lúa giống 200ha; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 10,4 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,42%, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,35%; tỷ suất sinh thô giảm còn 14%o; hộ gia đình văn hóa đạt trên 94%, 8/9 thôn được công nhận thôn văn hóa, 8 tộc họ văn hóa; nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố kiện toàn, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Tam Đàn đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về: tình hình thực hiện công tác thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, phân bổ dự toán ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp gia đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025; kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ nay đến năm 2020...

hdndtamdan

HĐND xã Tam Đàn thông qua nhiều nội dung quan trọng.

* Theo Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017 được thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã Tam Dân khóa XII tổ chức sáng 27.12 đã xác định: Năm 2017, địa phương tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng, tính bền vững 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, phấn đấu tổng giá trị bình quân tăng 12,8%, tăng nhanh tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển nông nghiệp toàn diện theo quy hoạch, sản xuất tập trung; xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất đồng bộ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,34%; giải quyết việc làm mới từ 200 -250 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 61%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cận dưới 7,8%, thể thấp còi còn dưới 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32,9 triệu đồng/người/năm. Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Tam Dân khóa XII cũng đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về dự toán thu- chi ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016 -2021; Nghị quyết về phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã giai đoạn 2016 – 2020...

* Sáng ngày 27.12, HĐND xã Tam Thành khóa XII, tổ chức kỳ họp lần thứ 4. Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng năm 2016 của địa phương cho thấy, năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị trồng trọt ước đạt trên 65 tỷ đồng, đạt 135,40% chỉ tiêu giao; đàn gia súc, gia cầm ổn định, không xảy ra dịch bệnh, công tác thú y được quan tâm đúng mức; các dịch vụ sản xuất nông nghiệp củng cố và duy trì. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả nhất định, đến nay có 6/10 thôn đạt thôn văn hóa, 93% số hộ đạt GĐVH. Tình hình an ninh chính trị, trạt tự an toàn xã hội giữ vững. Địa phương cũng đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, làm tốt công tác chăm lo sức khỏe nhân dân; Giải quyết việc làm mới cho 120 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 95 %...

* Sáng ngày 27/12, HĐND xã Tam Lãnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng tổ chức kỳ họp thứ 4.

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, chất vấn các ban, ngành có liên quan giải trình cụ thể các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng năm 2016, ý kiến kiến nghị của cử tri như: An ninh trật tự; việc Quản lí bảo vệ rừng; công tác giao thông trên địa bàn xã; sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn; quy hoạch lại mạng lưới điện để đảm bảo an toàn cho người dân; tăng cường thu ngân sách thời gian đến...Năm 2017, Tam Lãnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ sự đầu tư của cấp trên, tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Phấn đấu nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.

Văn Công, Mỹ Phước, Hải Châu, Quốc Vương, Phước Lê

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh