bannergis

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND Thị Trấn Phú Thịnh khóa XII

Chiều ngày 26/12/2016, UBND TT Phú Thịnh khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND thị trấn khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kì họp thường lệ nhằm thảo luận và thông qua các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2016 phương hướng nhiệm vụ 2017; tình hình công tác thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 2016; phân bổ dự toán thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng năm 2017; quyết định chương trình hoạt dông của HĐND thị trấn năm 2017 và xem xét một số nội dung khác theo luật định.

image001

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 HĐND thị trấn khóa XII

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 tại kỳ họp, đồng chí Đoàn Văn Đồng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn thông tin: năm 2016, tổng giá trị sản xuất các ngành là 395,891 tỷ đồng; trong đó: giá trị Nông, lâm, thủy sản 49,964 tỷ đồng; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và XD 242,782 tỷ đồng; Thương mại - Dịch vụ 103,145 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế các ngành trong năm 2016 là 12,62% Nông, lâm, thủy sản; 61,33% Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và XD; 26,05% Thương mại - Dịch vụ - Du lịch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3.69%. Thu nhập bình quân đầu người 29,7 triệu đồng/người/năm, giao quân đạt 100%, giải quyết việc làm mới 100 lao động...

image004

Đồng chí Đoàn Văn Đồng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn

Năm 2017, Phú Thịnh tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển thị trấn hoàn thiện đô thị loại 5; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng TMDV-CN, TT-CN; tạo chuyển biến trên lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; ổn định quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đặng Phương Thanh

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh