bannergis

Tam Đại tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XII

Sáng 23.12, HĐND xã Tam Đại khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 4, kỳ họp thường lệ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; dự toán thu, chi ngân sách, các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.

Năm 2016, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Tam Đại có nhiều chuyển biến, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị các ngành TTCN, XD chiếm 40,42%, TMDV chiếm 25,41%; tổng diện tích cây lương thực có hạt 506 ha, sản lượng hơn 2.600 tấn; kinh tế vườn, kinh tế trang trại, các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt được phát huy hiệu quả; chất lượng giáo dục giữ vững, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình cuối cấp đạt 100%; 100% trẻ em trong độ tuổi được huy động đến trường; chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,4%; 100% thôn đạt danh hiệu văn hóa, 88.75% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; an ninh, quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị từ xã đến thôn hoạt động có hiệu quả...

tamdai1

Tại kỳ họp lần này, UBND xã Tam Đại đã báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quí 1 năm 2017. Đồng thời thảo luận và thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng năm 2017; dự toán thu, chi ngân sách, các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.../.

Văn Công

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh