bannergis

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 4 –HĐND huyện khóa XI

Sáng ngày 16/12, Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI tiếp tục chương trình làm việc với nội dung tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 2017; các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các đ/c Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh – PCT HĐND huyện, Phan Thanh Thám – PCT HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Theo báo cáo tổng hợp thảo luận tại các tổ vào chiều ngày 15/12 của Tổ thư ký, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, một số đại biểu tham gia góp ý vào báo cáo tình hình KTXH năm 2016 của UBND huyện, đề nghị làm rõ thêm giải pháp phát triển vườn điểm, vườn hoa chuyên canh, phát triển trang trại, chăn nuôi bò lai; tăng cường công tác tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết của Tỉnh, huyện; giải pháp phát huy vài trò các HTX; phân định rõ ranh giới đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ; triển khai xử lý dứt điểm các tranh chấp rừng ven hồ Phú Ninh. Về NTM, nhiều đại biểu kiến nghị huyện hướng dẫn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. UBND huyện cần có giải pháp hoàn thành dứt điểm việc cấp giấy CNQSD đất sau DĐĐT, phương án hợp thức hóa đất ở trong năm 2017; Có hướng dẫn cụ thể triển khai quy hoạch điểm dân cư nông thôn; ưu tiên trả nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2017; đầu tư các vùng lõm điện, hệ thống điện chiếu sáng tại các khu dân cư. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, 01 số đại biểu cho rằng hiện nay dịch vụ internet trên địa bàn tăng mạnh, đề nghị đội liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý; giải pháp đào tạo nghề cho lao động gắn với doanh nghiệp trên địa bàn; có hướng dẫn, hỗ trợ phát triển các nhà trẻ tư thục; có giải pháp phát huy vai trò, chất lượng hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng; tăng cường công tác tuyên truyền vận động và có hỗ trợ phù hợp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+, mất cân bằng giới tính. Đối với lĩnh vực tài chính – ngân sách, đề nghị tăng nguồn sự nghiệp cho địa phương; chỉ đạo cụ thể việc phân chia nguồn thu giữa huyện, xã từ các công trình khai thác quỹ đất do huyện làm chủ đầu tư. Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện...

hd1

Ngày làm việc thứ 3, HĐND huyện khóa XI, Kỳ họp thứ 4

Cũng tại phiên làm việc sáng ngày 16/12, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phi Thạnh đã phát biểu giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm. Đối với nhiệm vụ thời gian đến, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: năm 2017, huyện tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đặc biệt tập trung nâng chuẩn các tiêu chí như văn hóa, môi trường. Tập trung triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu; phát triển kinh tế, giải quyết tốt việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất gắn với giải quyết việc làm ở nông thôn. Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng và phát triển thị trấn. Phát huy thế mạnh của huyện trong các lĩnh vực chăn nuôi, kinh tế vườn rừng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường. Tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài trên lĩnh vực đất đai, môi trường. Tiếp tục tranh thủ nguồn lực để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng bên cạnh việc tập trung phần lớn nguồn lực để giảm nợ đầu tư XDCB. Xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững. Huyện cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính với thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính...

hd2

ĐC Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI

Các đại biểu tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2017; dự toán phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Võ Quảng đề nghị: Sau kỳ họp, các Tổ đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tăng cường đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở các địa phương. UBND huyện nhanh chóng cụ thể hoá các nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua thành các kế hoạch cụ thể để kịp thời triển khai trong năm 2017. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành. UBMTTQVN huyện và các đoàn thể tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh