bannergis

Khai mạc kỳ họp thứ HĐND huyện khóa XI

Sáng ngày 15/12/2016, huyện Phú Ninh khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kỳ họp cuối năm với nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2016, thảo luận và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2017; đồng thời xem xét một số nội dung khác theo luật định.

Dự kỳ họp về phía tỉnh có các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Ninh gồm bà Trương Thị Lộc – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Nguyễn Văn Diệu - Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Về phía huyện Phú Ninh có các ông: Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy; Huỳnh Kim Kính – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Phi Thạnh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Dõng – UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện và các ngành của tỉnh hoạt động trên địa bàn huyện; các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XI.

1

Quang cảnh kỳ họp HĐND lần thứ 4 khóa XI

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: "Kỳ họp lần này sẽ thông qua nhiều nội dung rất quan trọng, tôi đề nghị các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng, tạo sự thống nhất cao trong việc xây dựng các Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp".

Trình bày tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 tại phiên khai mạc, đồng chí Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin: năm 2016, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản được thực hiện đảm bảo, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2015. Huyện đã tham mưu BTV HU ban hành kết luận và chủ động xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng KDC NTM kiểu mẫu; 02 xã Tam Lộc và Tam Lãnh đã hoàn thành hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM. Giá trị sản xuất CN-TTCN (không kể giá trị xây dựng) đạt hơn 1.597 tỷ đồng, tăng hơn 23%, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất TM-DV đạt hơn 1.716 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm 2015, đạt trên 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất đạt 964,7 tỷ đồng, tăng trên 3,5%. Tổng thu ngân sách ước đạt 81,827 tỷ đồng, bằng 136,8% dự toán tỉnh giao, 118,7% dự toán huyện giao. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo huyện nhà còn 3,29% giảm 0,15%. Giải quyết việc làm mới cho 1.050 lao động. Đến nay huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục TH, THCS mức độ 2; đã có hơn 71.800 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, tỷ lệ hơn 83%. Năm 2016, toàn huyện có 7 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị; 92% thôn, khối phố, 91.77% hộ gia đình, 94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chí văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm Qoffice trong quản lý, điều hành, xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008...

2

Đ/c Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức triển khai kế hoạch nâng chuẩn ở các địa phương đã đạt chuẩn và hai xã phấn đấu xây dựng NTM năm 2016 còn khá chậm. Phát triển thị trấn chưa đạt yêu cầu đề ra. Chậm hoàn thành việc lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện cũng như đề xuất các cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong kế hoạch đầu năm khá chậm, các vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời, chất lượng đạt được chưa cao, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư XDCB, xử lý các tồn đọng trên lĩnh vực đất đai, GPMB, trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý hạ tầng, quyết toán đầu tư, khai thác quỹ đất. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tuy được tập trung nhưng vẫn còn hạn chế, thời gian chưa đảm bảo. Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác sắp xếp lại bộ máy quản lý triển khai chậm...

 Năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm của huyện Phú Ninh là tiếp tục thực hiện quyết liệt 04 chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nâng chuẩn NTM. Tập trung phát triển kinh tế theo định hướng nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phát huy hiệu quả của các cụm, điểm CN-TTCN, thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh liên doanh, liên kết nhằm thúc đẩy phát triển SXNN. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung cho hạ tầng đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, phát triển thị trấn Phú Thịnh. Chăm lo cho đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

3 

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 khóa XI

Tiếp đó kỳ họp cũng đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách huyện năm 2016 và đầu tư XDCB năm 2016; dự toán phân bổ ngân sách và đầu tư XDCB năm 2017; cơ chế điều hành ngân sách năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2016. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2016. Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện. UBMTTQVN huyện thông báo tình hình hoạt động của UBMTTQVN huyện và công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016. Chủ tọa kỳ họp phân Tổ thảo luận và hướng dẫn một số nội dung thảo luận ở Tổ.

Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 14-16/12/2016. Chiều nay, chương trình kỳ họp tiếp tục với phiên thảo luận ở Tổ. Trước đó, ngày 14/12, phiên họp nội bộ của kỳ họp đã được diễn ra với nội dung đánh giá tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2016, bàn chương trình hoạt động và chương trình giám sát năm 2017; Đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện năm 2016.

Kim Thạch-Nguyên Bảo

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh