bannergis

Phú Ninh nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

Sáng ngày 7.12, HĐND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt HĐND cho 107 đại biểu HĐND huyện, thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND, cán bộ văn phòng thống kê các xã thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu dân cử được tập huấn các nội dung: Một số nội dung hoạt động gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của theo luật tổ chức Chính quyền địa phương và Luật giám sát của Quốc hội và HĐND. Phương pháp nâng cao hiệu quả việc chuẩn bị kỳ họp, điều hành kỳ họp, tiếp xúc cử tri và hoạt động tiếp công dân. Một số nội dung trong công tác tham mưu, phục vụ của văn phòng đối với hoạt động của HĐND. Kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động giám sát và thẩm tra các dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo trên lĩnh vực pháp chế, kinh tế-xã hội, tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo của công dân.

hdnd

Lớp tập huấn giúp các đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Phú Ninh phát huy năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh