Ngày 22.2, bắt đầu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

image001 copy

Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh vừa ban hành Thông báo công khai về địa điểm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII.

Theo thông báo: độ tuổi và tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu HĐND huyện tính đến ngày bầu cử được

Hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

1bc

Sáng ngày 24.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức

Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố

image001

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

dchd

Sáng ngày 05.2, UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đặng Vân – UVBTV, Trưởng Ban

Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương.

Thông tư áp dụng đối

Chỉ thị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

image002 copy copy copy

Ngày 27/01/2021, UBND huyện Phú Ninh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chỉ thị có nội dung cụ thể như sau:

Thường trực HDNĐ huyện quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Giao ban 1

Chiều ngày 25/01/2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Thám, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người