Phú Ninh tổ chức hội nghị đánh giá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 01-6-2016, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở tiếp thu Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04-01-2016 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác bầu cử, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã kịp thời tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, lịch trình cụ thể để triển khai thực hiện. Qua đánh giá chung, các công việc trong quá trình chuẩn bị bầu cử từ huyện đến cơ sở được triển khai thực hiện chu đáo, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định như: thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú; tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử với cử tri; thực hiện quy trình lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử của ứng cử viên; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được thực hiện khá tốt; tình hình an ninh trật tự trước trong và sau bầu cử được thực hiện đảm bảo...

tongketbc

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra an toàn, thành công và thực sự là ngày hội của toàn dân. Hầu hết các tổ bầu cử trên địa bàn huyện đều tổ chức khai mạc sớm. Đến khoảng 15 giờ, ngày 22/5/2016 cử tri trên địa bàn huyện tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%, Phú Ninh là một trong số các địa phương trong tỉnh hoàn thành sớm việc bỏ phiếu; kết quả bầu cử: bầu đủ số lượng 3/3 đại biểu Quốc hội, 3/3 đại biểu HĐND tỉnh, 30/30 đại biểu HĐND huyện và 286/289 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế đó là: có 3 địa phương bầu khuyết 3 đại biểu HĐND xã là Tam Lãnh, Tam Vinh và Tam Lộc; chất lượng đại biểu trúng cử HĐND ở một số xã chưa thật sự đồng đều; một số địa phương chưa giảm được số đại biểu công tác tại cơ quan chính quyền...

Phát biểu chỉ đạo hội nghi, đồng chí Nguyễn Cảnh – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể và sự tham gia tích cực cử tri trên địa bàn huyện góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử; đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian đến đó là: Đảng ủy các xã, thị trấn kịp thời tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền về luật chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức; lãnh đạo tốt công tác nhân sự và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021...

Văn Ba – VPHU Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người