Ra mắt "Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò 3b xã Tam Thái"

Chiều ngày 29/ 9/2021, Hội Nông dân xã Tam Thái tổ chức hội nghị ra mắt "Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò 3b xã Tam Thái" năm 2021.

Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò 3b xã Tam Thái được thành lập theo Quyết định số 15- QĐ/HNDX ngày 29/9/2021 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tam Thái, gồm có18 thành viên. Mục đích nhằm giúp cho hội viên nông dân nâng cao hiệu quả trong sản xuất chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trao đổi, học hỏi kinh nghiệm kiến thức khoa học kỹ thuật lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình lựa chọn con giống, thức ăn, xử lý môi trường; chuyển từ chăn nuôi bò nhỏ lẻ sang quy mô kinh tế gia trại, trang trại tập trung; kiểm soát dịch bệnh gắn với giảm thiểu ô nhiểm môi trường; xây dựng thương hiệu, giới thiệu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên trong chi Hội và nông dân trên địa bàn xã.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Hội Nông dân xã Tam Thái trao quyết định thành lập "Chi Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi bò 3b xã Tam Thái".

Đây là chi Hội Nông dân nghề nghiệp đầu tiên của xã Tam Thái và huyện Phú Ninh, nhằm góp phần đổi mới, đa dạng hóa mô hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Quang Trạng

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người