Tam Thái: Chuyển biến bước đầu phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp"

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 13/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quang môi trường "sáng, xanh, sạch, đẹp" và Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh về phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp"; phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp" trên địa bàn xã Tam Thái đã có những bước chuyển biến phấn khởi.

Qua gần 3 tháng triển khai, các chi bộ thôn trên địa bàn xã Tam Thái đã đăng ký và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện và có nhiều khởi sắc, trong đó việc triển khai xây dựng mô hình "sáng - xanh - sạch - đẹp" và phân loại rác thải tại nguồn ở thôn Hòa Bình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức đối với công tác bảo vệ môi trường của người dân và thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Theo đó, mô hình do các hội viên phụ nữ làm nòng cốt và được thực hiện với mục tiêu: tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; phân loại tại nguồn nhằm giảm thiểu rác qua xử lý để tái chế, tái sử dụng, hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Đồng thời các thành viên tham gia mô hình sẽ là những tuyên truyền viên tích cực vận động người thân gia đình và cộng đồng nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực thực hiện "3 sạch" (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ xóm); chỉnh trang khuôn viên gia đình, đường làng, ngõ xóm; làm đường hoa, trồng hàng rào bằng cây xanh, trồng hoa hai bên các trục đường chính của thôn kết hợp thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh"; không xả rác bừa bãi...

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Mô hình phân loại rác thải tại nhà của thôn Hòa Bình

Vào ngày chủ nhật cuối mỗi tháng, Hội LHPN, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh xã Tam Thái phối hợp với các chi hội đoàn thể ở các khu dân cư đồng loạt tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trong cộng đồng dân cư. Việc làm này không chỉ góp phần hình thành những tuyến đường văn minh sạch đẹp, tạo điểm nhấn cho các tuyến đường mà còn làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc góp phần giữ gìn môi trường, xử lý rác đúng theo qui định, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp văn minh. Với cách làm trên, đến nay 6/6 chi hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh có tuyến đường tự quản về môi trường và tuyến đường hoa dài gần 2 km, nối từ ĐX1 thôn Khánh Thọ qua ĐX1 thôn Phước Lộc. Hội liên hiệp phụ nữ xã còn triển khai cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch", "Nhà sạch vườn đẹp", mô hình "trồng cây xanh thay cỏ dại" trong cộng đồng dân cư....Các hội, đoàn thể, khu dân cư ở xã Tam Thái hy vọng phong trào xây dựng mô hình trồng cây xanh thay cỏ dại sẽ trở thành thói quen, là hành động thiết thực góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tiến tới xây dựng xã Tam Thái nói riêng, huyện Phú Ninh nói chung sáng - xanh - sạch - đẹp.

image004 copy copy copy copy

Các đảng viên cũng tập trung chỉnh trang vườn nhà

Có thể nhận thấy, sau một thời gian thực hiện, mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp ở Tam Thái đã tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa đến nhiều cán bộ, đảng viên và hộ dân cư, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, Đảng ủy xã Tam Thái đã thành lập Tổ và xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng quý đối với các chi bộ; trực tiếp xuống từng chi bộ, đảng viên để theo dõi, hướng dẫn với phương châm "cầm tay chỉ việc" gắn với kiểm tra, nhắc nhở và đôn đốc thực hiện.

Tuy nhiên từ thực tế triển khai xây dựng cho thấy, để các mô hình được thực hiện có hiệu quả đòi hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương gắn với công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân; mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nội dung; chú trọng nhân rộng các nhân tố điển hình, cách làm hay, sáng tạo để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả và trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Tố Trinh!

Tin mới

Các tin khác