Tam Thái: tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020

Chiều 21/01/2021, UBND xã Tam Thái tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trong năm 2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Tam Thái diễn ra khá sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực; các ngành, các hội đoàn thể, các thôn và đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo sự đồng thuận cao. Các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 117,92 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực 3.221 tấn, đạt 95%, tăng 9,72% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ hộ dân tham gia phương án thu gom và vận chuyển rác thải 92%. Phong trào xây dựng NTM huy động 8.021.000.000 đồng, vận động nhân nhân hiến hơn 2.000m2 đất, hàng nghìn ngày công lao động và nguyên vật liệu để làm đường bê tông giao thôn nông thôn, cứng hóa giao thông nội đồng...; được UBND huyện công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trường Mỹ, thôn Phước Lộc; ra mắt một sản phẩm OCOP (rau cải ngọt thủy canh Tam Thái) được UBND tỉnh công nhận đạt 3 sao; triển khai thực hiện 02 chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (lúa giống và gà thịt).

Năm 2021, xã Tam Thái xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã về Luật thi đua khen thưởng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Chung sức xây dựng Nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào "cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở"...

image001 copy copy copy copy

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Dịp này, UBND xã Tam Thái đã khen thưởng 12 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của xã.

Trọng Khanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người