Tam Thái: tập huấn hô hát dân ca, bài chòi

Sáng ngày 01/11/2020, tại Nhà Văn hóa xã Tam Thái, Hội Nông dân phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Thái tổ chức khai mạc lớp tập huấn hô hát dân ca, bài chòi. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 01/11 đến hết ngày 08/11/2020 dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Võ Thìn và Bùi Khắc Huy đến từ Đoàn ca kịch Quảng Nam.

baichoi

Trong thời gian 09 ngày, các học viên được giới thiệu, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng cơ bản về đàn và hát các làn điệu dân ca, hô hát bài chòi. Lớp tập huấn giúp những người yêu thích loại hình hô, hát bài chòi dân gian có điều kiện tìm hiểu, tiếp xúc thực hành phương pháp, kỹ năng cơ bản hát các làn điệu dân ca để đưa nghệ thuật dân ca, hát bài chòi ngày càng phát triển hơn trên địa bàn xã. Sau khi lớp tập huấn kết thúc sẽ thành lập Câu lạc bộ bài chòi xã và ra mắt Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, hình thức sinh hoạt câu lạc bộ mỗi tuần một lần vào ngày thứ Bảy để tập luyện và cùng nhau hô hát dân ca, bài chòi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của người dân địa phương, đồng thời, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể trên địa bàn huyện theo nội dung Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 03/6/2019 về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật dân ca, bài chòi trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2019-2025.

Ngọc Hiển

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người