Tam Đại: bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Phượng chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 07/9/2020, Hội đồng nhân dân xã Tam Đại tổ chức kỳ họp lần thứ 14 khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

z2063631810882 e0311e16f8fe1d213a2f838b98c6c83f

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, HĐND xã Tam Đại thống nhất miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Hồ Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã đối với ông Phan Văn Tiên, Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Văn Vương và bầu bổ sung: ông Phan Văn Tiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Quốc Phượng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, ông Hồ Ngọc Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã và bầu bổ sung ông Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên UBND xã Tam Đại, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trương Tiên

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người