Tam Đại: bàn giao nhà Đại đoàn kết năm 2020

Thời gian qua, Ban vận động Qũy "Vì người nghèo" huyện Phú Ninh đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí giúp đỡ 03 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam Đại sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống, an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.

Sau thời gian thi công sửa chữa nâng cấp, ngôi nhà của ông Châu Ngọc Thành, bà Nguyễn Thị Kép, bà Nguyễn Thị Thái trú tại thôn Đại An, xã Tam Đại đã hoàn thành. Ban động Qũy "Vì người nghèo" xã Tam Đại vừa tổ chức nghiệm thu, bàn giao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình. Trong đó, hộ ông Châu Ngọc Thành được hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn Qũy "Vì người nghèo" huyện Phú Ninh; hộ bà Nguyễn Thị Kép hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tam Đại, nguồn Qũy "Vì người nghèo" huyện Phú Ninh và xã Tam Đại; hộ bà Nguyễn Thị Thái hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn Qũy "Vì người nghèo" huyện Phú Ninh.

z2054676733756 edd441a168b8a149aa7ad5432514e90b

Những ngôi nhà được sửa chữa kiên cố, khang trang là sự đổi đời với mỗi gia đình hộ nghèo, được ổn định về chổ ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn xã Tam Đại.

Trương Tiên

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người