Tam An bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 27/5/2020, tại Hội trường UBND xã Tam An, Hội đồng nhân dân xã Tam An tổ chức kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh theo Luật định.

anh nhan hoa

Sau khi Chủ tọa kỳ họp thông qua các văn bản về việc thống nhất bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XII. Với tỷ lệ 91,7% phiếu đồng ý (22/24 đại biểu), các đại biểu HĐND xã Tam An đã thống nhất bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Toàn, Phó Bí thư đảng ủy và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tuấn Phương, Trưởng Công an xã với 23/24 phiếu đồng ý, tỷ lệ 95,8%.

Thu Ba

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người