Tam An, triển khai rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19

Để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Q uảng Nam triển khai thực hiện nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND xã Tam An đã tiến hành họp Ban chỉ đạo, thành lập tổ công tác với 20 thành viên, triển khai rà soát cụ thể các nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng đến tận địa bàn thôn. Qua 4 ngày thực hiện rà soát kê khai từ ngày 12-15/5/2020, kết quả sơ bộ như sau:

Nhóm 1, về hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương: nhóm này tổ công tác xã chưa nhận được thông tin đề nghị từ phía các doanh nghiệp. Nhóm 2, hỗ trợ hộ kinh doanh, có 15 trường hợp. Nhóm 3, 10 trường hợp hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhóm 4, trên 250 trường hợp hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Nhóm 5, 80 trường hợp hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Nhóm 6, 460 trường hợp hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng. Nhóm 7, hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: có 37 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo. Nhóm 8, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, nhóm này Tổ công tác xã Tam An chưa tiếp nhận thông tin từ phía các doanh nghiệp.

image001 copy copy

Trong quá trình tổ chức rà soát kê khai thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người gặp khó khăn do đại dịch covid-19, phần lớn nhân dân rất phấn khởi và mong chờ được hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp có bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cụ thể như: đối tượng làm nghề hớt tóc, các cơ sở và giáo viên mầm non tư thục và một số nhóm đối tượng lao động tự do khác... không thuộc diện kê khai theo Quyết định số 1214 ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh. Tổ công tác xã Tam An đã tiếp thu và báo cáo đề xuất các cơ quan chức năng của huyện để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Thu Ba

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người