Tam An: Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020

Sáng ngày 27/02/2020, UBND xã Tam An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020.

Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2019, trên địa bàn toàn xã Tam An có 56 hộ nghèo, tỷ lệ 2,87% ( giảm 08 hộ so với năm 2018), hộ cận nghèo còn 39 hộ, tỷ lệ 2% (giảm 03 hộ so với năm 2018). Qua phân tích 56 hộ nghèo của xã có 51 hộ đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội không thể thoát nghèo; 02 hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo có khả năng thoát nghèo; 02 hộ mắc bệnh hiểm nghèo; 01 hộ nghèo ngoài tuổi lao động không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Theo kế hoạch năm 2020, UBND xã dự kiến giảm 05 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo để tiến đến mục tiêu không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách giảm nghèo trên địa bàn xã Tam An vào cuối năm 2020.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Cũng tại Hội nghị, UBND xã Tam An đã triển khai, quán triệt Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021. Đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện thoát nghèo trên địa bàn xã Tam An; Ý kiến của các hội đoàn thể xã, trên cơ sở đó, tổng hợp, xây dựng kế hoạch giúp đỡ các hộ thoát nghèo một cách bền vững trong năm 2020 theo Nghị quyết của Đảng ủy xã đã đề ra.

Thu Ba

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người