Tam Đại, Ký kết liên tịch thực hiện chương trình công tác năm 2020

Phát huy những kết quả đạt được trong chương trình công tác phối hợp năm 2019, sáng ngày 03 tháng 02 năm 2020, tại hội trường UBND xã Tam Đại, Khối Dân vận Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị xã Tam Đại đã tổ chức Hội nghị ký kết liên tịch về chương trình công tác năm 2020.

IMG20200203092259

Hội nghị đã thông qua chương trình phối hợp giữa Khối dân vận – UBMTTQVN xã về "Phối hợp triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2020"; chương trình phối hợp giữa UBND – UBMTTQVN xã và UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị về "Thực hiện phong trào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020". Chương trình phối hợp nhấn mạnh phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng tâm đoàn kết thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình Dân vận khéo; Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, nội dung, phương thức tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020"; giới thiệu những gương điển hình, mô hình tốt ở khu dân cư trong thực hiện nội dung của cuộc vận động trên sóng Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, của Mặt trận...

Tại Hội nghị, Thường trực Khối dân vận, lãnh đạo UBND và các tổ chức chính trị xã hội xã Tam Đại đã ký kết liên tịch với UBMTTQVN xã.

Kiều Diễm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người