Tam Đại tổ chức sinh hoạt 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11

Sáng ngày 14/11/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 -2024.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trương Văn Tiên – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại đọc diễn văn ôn lại truyền thống 89 năm ra đời và phát triển của MTTQ Việt Nam. Đồng thời báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 5 nội dung cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới". Thông qua việc thực hiện cuộc vận động đã kịp thời cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ cảnh quan môi trường, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dân hưởng ứng cuộc vận động, đóng vai trò chủ thể tham gia bằng những việc làm cụ thể, góp hằng trăm ngày công lao động, hiến hàng ngàn mét vuông đất, chặt hạ cây cối và tháo dỡ nhiều vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông, kênh mương nội đồng, lắp đặt nâng cấp điện chiếu sáng, sữa chữa và nâng cấp các thiết chế văn hóa, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; cải tạo vườn, chỉnh trang và bố trí lại nhà, hàng rào, chuồng trại theo hướng đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp,... Qua đó, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện.

tamdai1

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, bà Lê Thị Bích Phượng – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh ghi nhận, biểu dương kết quả triển khai thực hiện 05 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới" ở khu dân cư và đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của mình, nhất là trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ảnh kịp thời đến cấp ủy Đảng, chính quyền. Tại buổi sinh hoạt, bà Lê Thị Bích Phượng – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh đã tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và Tổ đoàn kết trên địa bàn xã Tam Đại.

Trương Tiên

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người