HĐND xã Tam Thái họp bất thường bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 10/10, HĐND xã Tam Thái nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để bầu Chủ tịch UBND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Tam Thái, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hồng Quân do thôi việc để giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Tam Thái, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Phan Văn Phẩm–Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tam Thái, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

image003 copy copy copy

Ông Phan Văn Phẩm –Chủ tịch UBND xã Tam Thái nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Văn Phẩm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Thái nhiệm kỳ 2016 – 2021cảm ơn các đại biểu HĐND xã đã tín nhiệm, tin cậy. Ông xem đây là niềm vinh dự và trách nhiệm to lớn, đòi hỏi bản thân tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu với sự tín nhiệm, tin cậy của các đại biểu và nhân dân. Trên cương vị mới, ông Phan Văn Phẩm hứa sẽ tiếp tục học tập, kế thừa kinh nghiệm từ những bậc tiền nhiệm, phát huy cao độ trách nhiệm, quyền hạn và trí tuệ của bản thân để hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, giữ vững nguyên tắc "Tập trung, dân chủ", gắn liền với trách nhiệm của cá nhân trong điều hành, quản lý; gương mẫu trong đạo đức, lối sống, công tâm, minh bạch trong hoạt động công vụ, không ngừng đổi mới hoạt động điều hành gắn với hiện đại hoá công sở, góp phần cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của UBND xã Tam Thái, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Nho Long

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người