Tam Thái, kiểm tra hoạt động nhà văn hóa các thôn

Vừa qua, UBND xã Tam Thái thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá thực hiện bổ sung quy ước thôn và hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa – khu thể thao các thôn trên địa bàn.

Qua kiểm tra, nội dung hoạt động của nhà văn hóa – khu thể thao các thôn đều được duy trì hoạt động hiệu quả, phát huy được giá trị các thiết chế văn hóa; các vật tư, vật dụng được mua sắm, quản lí và hoạt động tốt. Tuy nhiên tại một số thôn như Khánh Thịnh, Phước Lộc, Khánh Thọ, các thiết bị máy móc, âm thanh, vật dụng thể thao chưa đảm bảo hoặc xuống cấp, cần phải khắc phục trong thời gian đến.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Đối với việc triển khai thực hiện bổ sung quy ước thôn theo Quyết định số 22, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; các thôn đã xây dựng quy ước riêng, trong đó đề ra các quy định để bảo vệ, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng... và đã lấy ý kiến trong dân để điều chỉnh, bổ sung trước khi trình huyện ký và đưa vào thực hiện trong cộng đồng khu dân cư.

Thông qua đợt kiểm tra lần này, các khu dân cư sẽ có giải pháp để phát huy hơn nữa các nhà văn hóa – khu thể thao; hoàn chỉnh quy ước thôn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào tại địa phương.

Trọng Khanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người