Tam Thái tổng kết 10 năm xây dựng xã Nông thôn mới

UBND xã Tam Thái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng xã NTM. Về dự có ông Nguyễn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn huyện và đông đảo cán bộ, nhân dân xã nhà.

10 năm qua, nhờ tuyên truyền một cách thường xuyên chương trình xây dựng NTM ở xã đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác quy hoạch được tập trung điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện phát triển tại địa phương; Giao thông đường trục xã, liên xã, trục thôn được kiên cố đạt 100%, ngõ xóm đạt 96%, giao thông nội động được cứng hóa đạt 100%; Kiên cố hóa kênh mương với chiều dài 11,9km, đạt 94%; Khu vực điện áp thấp điện chiếu sáng đường GTNT trục chính và ngõ xóm tiếp tục đầu tư; 6/6 thôn có nhà văn hóa – khu thể thao phục vụ sinh hoạt hội họp cho nhân dân; Hội trường nhà văn hóa – khu thể thao xã được đầu tư đảm bảo; Trạm y tế được quan tâm đầu tư mới, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 99,29%; lao động việc làm, nhà ở dân cư, thông tin truyền thông được quan tâm; Thu nhập bình quân đầu người năm ước tính 39 triệu đồng/năm, cao hơn năm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là 14,58 triệu đồng; Hộ nghèo còn 1,68% giảm 2,04% so với năm 2015. Công tác huy động nguồn lực từ nhân dân và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm bảo kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2010 đến nay, UBND xã Tam Thái đã đề nghị UBND huyện khen thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện xây dựng NTM; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 01 cá nhân.

tamthai copy

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể

Hiện nay, qua rà soát, đánh giá sơ bộ, Tam Thái đạt 4/12 tiêu chí xã NTM nâng cao và đạt 2/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg. Địa phương phấn đấu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 5 năm; hoàn thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định; các thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu là: Hòa Bình, Trường Mỹ, Phước Lộc. Đến cuối năm 2020, kiên cố hóa kênh mương đảm bảo phục vụ nưới tưới sản xuất cho nhân dân theo đề án quy hoạch đạt 100%; Điện chiếu sáng đường GTNT trục chính 100%, ngõ xóm hoàn thành trên 80%; các khu vực có điện áp thấp tiếp tục được đầu tư đảm bảo; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo; 100% số hộ có 03 công trình hợp vệ sinh; trên 98% người dân tham gia thực hiện phương án thu gom rác thải; vận động 100% người dân thực hiện chôn cất vào nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; xây dựng mô hình cải cách thủ tục hành chính...

Dịp này, UBND xã Tam Thái đã khen thưởng cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm góp phần xây dựng xã NTM./.

Nhất Linh-Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người