Tam Đại tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019

Chiều 5.7, Hội Nông dân xã Tam Đại đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) giai đoạn 2017-2019 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2021.

Hai năm qua, phong trào Nông dân thi đua SXKDG ở Tam Đại phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, có sức lôi cuốn và cổ vũ mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên nông dân. Năm 2017, trên cơ sở 591 hộ đăng ký danh hiệu NDSXKDG các cấp, qua bình xét có 448 hộ đạt. Đến năm 2019, toàn xã có 746 hộ đăng ký, qua bình xét có 586 hộ đạt, trong đó, cấp xã 477 hộ; cấp huyện 89 hộ; cấp tỉnh 17 hộ, cấp Trung ương 03 hộ; tăng 138 hộ đạt so với năm 2017 và đạt 78,6% so với số hộ đăng ký đầu năm. Nhiều hộ đã mạnh dạn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức mở gia trại, trang trại đem lại thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/năm; kinh tế vườn phát triển mạnh có nhiều vườn được đầu tư cải tạo trồng hồ tiêu, hằng năm cho thu hoạch từ 100-200kg, thu nhập khoảng gần 100 triệu đồng; nhiều hội viên nông dân đã đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để mở rộng kinh doanh, sản xuất các mặt hàng tạo thu nhập cho hộ gia đình, vươn lên làm giàu và giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương. Góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2018 đạt 35 triệu đồng/người/năm. Từ phong tràoNDSXKDG, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân nghèo. Các hộ nông dân SXKDG đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động có việc làm thường xuyên, ổn định thu nhập, góp phần làm cho hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 3,27%...

Khen thưởng các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp xã

Khen thưởng các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp xã.

Dịp này, UBND xã Tam Đại đã khen thưởng cho 06 hộ SXKDG có thành tích tiêu biểu trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017 – 2019.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người